استيضاح وزير بهداشت در دستور كار كميسيون نیست

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: استيضاح وزير بهداشت در دستور كار اين كميسيون قرار ندارد. حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه گفت: استيضاح مطابق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، روند و فرآيند خاص خود را دارد و موضوعي تحت عنوان بررسي استيضاح بهرام عين‌اللهي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دستور كار كميسيون بهداشت و درمان قرار ندارد.