اروپا خوش شانس بود

«فاتح بيرول» گفت که کشورهاي اروپا خوش شانس بودند که زمستان امسال معتدل بود، ولي اين کشورها زمستان آينده با مشکلات جدي مواجه خواهند شد. مدير اجرايي آژانس بين‌المللي انرژي گفت که معتقد است کشورهاي اروپايي در صورتي که سطح مصرف گاز طبيعي مايع را کاهش ندهند، در زمستان آينده با مشکلات جدي مواجه خواهند شد. بر اساس اين گزارش، فاتح بيرول در سخنراني در سمينار مرکز مطالعات راهبردي و بين‌المللي واشنگتن گفت: اگر منابع گاز ديگري از کشورهاي مختلف پيدا نکنيم، تنها يک راه وجود دارد. بايد در مصرف گاز صرفه جويي شود و سطح مصرف گاز کاهش يابد. اگر مصرف گاز را کاهش ندهيم زمستان پيش‌رو بسيار سخت خواهد بود. وي تأکيد کرد: اروپا در اين زمستان خوش شانس بود چرا که هواي معتدلي داشت. با اين وجود، ما نگران وضعيتي هستيم که در زمستان آينده ايجاد خواهد شد. به گزارش مهر به نقل از الميادين، اين مقام اروپايي تأکيد کرد: در زمستان امسال، اروپا خوش شانس بود که به گاز طبيعي مايع بيشتري در بازار دست پيدا کرد، اما ممکن است در سال 2023 واردات گاز از روسيه به‌طور کامل متوقف شود. همچنين به احتمال زياد، چين که امسال واردات گاز مايع را کاهش داده بود، به يکي از واردکنندگان اصلي آن باز خواهد گشت. طبق ادعاي مدير اجرايي آژانس بين‌المللي انرژي، گاز طبيعي مايع آمريکا کمک زيادي به اروپا کرد و اگر اين کمک نبود، اروپا زمستان امسال با مشکلات جدي روبه‌رو مي‌شد.