ایران بیش از مرزهای سیاسی دارای مرزهای فرهنگی است


گروه جامعه: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران عزیز بیش از مرزهای سیاسی دارای مرزهای فرهنگی گسترده‌ای است و این قدرتی نیست که بر پایه تعاملات سیاسی به دست آمده باشد بلکه یک جایگاه تاریخی است.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل در ایران که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: انقلاب عظیم انقلاب اسلامی یک رسالت جهانی و مخاطبین عمومی و بین‌المللی دارد. اتفاقی که در ایران اسلامی در چهل و چهار سال پیش رخ داده یک جابجایی از نوع جابجایی‌های سیاسی و حاکمیتی صرف نبوده بلکه یک تحول از جنس تحول مربوط به بعثت و از جنس ایجاد جهانی دیگر و آماده‌سازی برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بوده است. به همین دلیل اقتضائات این مأموریت مهم باید در بخش‌های مختلف فراهم شود. وی افزود: امروز که به چهل و چهار سال گذشته می‌نگریم، می‌بینیم به دلیل همین ماهیت تمدن‌ساز و یک نگاه شالوده‌شکنانه‌ای که انقلاب اسلامی به نظم موجود جهانی داشته با چالش‌های مهمی روبه‌رو بوده است و همین امروز هم در چالشی گسترده قرار داریم.