«زارچی» که دروغ‌هایش زار می‌زند!

علی شریفی زارچی در توییتی از روزنامه جوان خواسته به‌خاطر یکی از مطالبی که درباره او نوشته عذرخواهی کند،، اما در این توییت دو خطی دو دروغ گفته و باید دید حاضر است برای دروغ‌هایش عذرخواهی کند یا نه!
زارچی نوشته «چند روز قبل روزنامه جوان بر اساس‌این فرضیه که مسمومیت دانش‌آموزان تماماً توهم و هیستری جمعی است اینچنین نوشت...»، اما روزنامه جوان هیچ‌گاه چنین فرضیه‌ای نداشته و اتفاقا در مطلب اصلی صفحه یک همان شماره از روزنامه نوشته‌ایم که «گزارش‌ها نشان می‌دهد شروع این خرابکاری به دست منافقین بوده، اما در ادامه عوامل غیرزیستی هم دخیل بوده است.» روزنامه جوان در شماره‌های دیگر قبل و بعد از آن هم صراحتاً به تروریستی بودن و وجود دست‌های خرابکارانه در آنچه به آن مسمومیت‌ها گفته می‌شود، تصریح کرده است و اشاره‌ای که به هیستری جمعی داشته، نه نظر خود روزنامه که انعکاس نظر یک روان‌شناس انگلیسی در گفتگو با بی‌بی‌سی انگلیسی و در شماره‌ای دیگر انعکاس نظر سخنگوی وزارت بهداشت دولت قبل بوده است. دروغ دوم زارچی هم شبیه به همین و ناشی از نشناختن ساختار تولیدات ژورنالیسم است. زارچی آنچه را که تماماً انعکاس نظر علی‌علیزاده، فعال سیاسی درباره بی‌سواد‌بودن زارچی است و در آن اشاره کرده که اگر زارچی توان یک جست‌و‌جوی ساده را داشت، می‌فهمید که این مسمومیت‌ها «حمله با گاز شیمیایی نیست»، به‌عنوان «نوشته روزنامه جوان» معرفی کرده، درحالی‌که نوشته ما نیست و ما دیدگاه آقای علیزاده را که معتقد است «زارچی برکشیده اصلاح‌طلبان» است، منعکس کردیم و در این انعکاس کل نظر او را منتشر ساختیم، اما دیدگاه خود روزنامه در مطالب مستقل آمده است. آقای زارچی «راهی طولانی» دارد برای آنکه «بیشتر بفهمد» و از توییت جدید او در حمایت از دو دانشجوی بمب‌ساز با فعالیت تروریستی معلوم است که «راهی کوتاه» دارد که به یک عنصر صددرصد ضد امنیت ملی و منافع ملی تبدیل شود.