رشد پاییزی با نفت و صنعت

خراسان- تازه ترین آمار بانک مرکزی از وضعیت حساب های ملی، بیانگر روند مثبت و رو به رشد فصلی اقتصاد ایران در طول 9 ماه امسال است. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی به مدد رشد گروه های نفت و صنعت  در پاییز به 5.3درصد رسیده و سرمایه گذاری نیز شتاب 16.6 درصدی یافته است.
رشد مداوم اقتصاد در 3 فصل نخست 1401  
به گزارش پایگاه اینترنتی بانک مرکزی، قربانی معاون اقتصادی این بانک با تشریح جزئیات رشد اقتصادی پاییز گفت: بر اساس محاسبات اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماه سوم امسال نسبت به پاییز سال 1400 به 5.3 درصد رسیده است. این در حالی است که پاییز سال گذشته، این رقم 4.8درصد بوده است. اظهارات این مقام بانک مرکزی حاکی از این است که در پاییز امسال، رشد اقتصادی بدون نفت کشور 5/4 درصد بوده است. از آن جایی که رشد اقتصادی فصلی کشور در فصل های اول و دوم امسال به ترتیب 2/2 و 3.6 درصد بوده، می توان گفت که روند رشد فصلی اقتصادی کشور هم امسال و هم نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.
رشد 2 رقمی نفت و صنعت


طبق این آمار، در بین بخش های چهارگانه کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت، بیشترین رشد اقتصادی در سه ماه سوم مربوط به گروه نفت با 15.4 درصد بوده و گروه صنایع و معادن با محوریت بخش صنعت در رده دوم بیشترین رشد بخشی قرار گرفته است. به طوری که کل گروه صنایع و معادن رشد 8.9درصدی و بخش صنعت رشد 11.6 درصدی داشته اند. در انتهای این رده بندی نیز بخش های خدمات و کشاورزی قرار دارند. بخش خدمات اگر چه در پاییز امسال تا حد زیادی از محدودیت های کرونا رهایی یافته، اما به نظر می رسد به دلیل تاثیر منفی اغتشاشات نتوانسته آن طور که باید، رشد پیدا کند و به افزایش 3/3 درصدی ارزش افزوده خود نسبت به پاییز سال گذشته بسنده کرده است. همچنین بخش کشاورزی در پاییز، به رشد 1/1 درصدی دست یافت. در مجموع، می توان مشاهده کرد که نرخ رشد بخش های اقتصادی در پاییز غیر از بخش کشاورزی، نسبت به دو فصل ابتدایی امسال بالاتر بوده است.
جهش سرمایه گذاری با محوریت
ماشین آلات

داده های بانک مرکزی به نقل از معاون اقتصادی این بانک ارقام امیدبخشی از نرخ رشد را از منظری دیگر نشان می دهد. بر این اساس در فصل پاییز مصرف بخش خصوصی 11.3 درصد رشد کرده در حالی که این رقم در سال قبل 2.9 درصد بوده است. این موضوع، به طور کلی نشان دهنده رشد تقاضا در بخش خصوصی به دلایل مختلف است که رشد عرضه و تحرک اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد. همچنین مصرف بخش دولتی 16 درصد با رشد روبه رو شده است. نکته مهم و مثبت دیگر این که روند تشکیل سرمایه ثابت که از آن به سرمایه گذاری یاد می شود در سه ماه سوم به 16.6 درصد رسیده است. در حالی که این رقم در تابستان کمتر از نصف و در بهار منفی بوده است. نقش اصلی در این رشد را سرمایه گذاری در ماشین آلات ایفا می کند که آن هم با جهش 28.3 درصدی در نرخ رشد روبه رو شده است. این آمار رشد سرمایه گذاری در حوزه ساختمان را نیز صعودی نشان داده و آن را برای پاییز 6.9درصد بیان می کند.
پیش بینی کاهش تورم با افت شوک های هزینه زای تولید و کنترل نقدینگی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که التهابات اخیر بازارها ناشی از جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور و بر تورم اثرگذار بود، گفته است: نیمی از تورم امسال ناشی از شوک های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می یابد. وی به عامل دیگر موثر بر تورم یعنی رشد نقدینگی اشاره و اظهار کرد: در اسفند ماه 1400 رشد نقدینگی 39 درصد بود، الان در 12 ماهه این نرخ به 32 درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در 11 ماه امسال 26.3 درصد بوده است و همان گونه که در برنامه سیاست‌های پولی هدف رشد نقدینگی 30 درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود به این هدف خواهیم رسید.
 به گزارش خراسان، گزارش اخیر بانک مرکزی در حالی است که پیشتر مرکزآمار ایران جزئیات نرخ رشد اقتصادی در 9 ماه امسال را منتشر کرده بود. آن آمار برخلاف  آمار بانک مرکزی که مربوط به سه ماه یا یک فصل است، مربوط به سه فصل بود و نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران در مجموع سه فصل نخست امسال به 3/3درصد و نرخ رشد بدون نفت به 2.9 درصد رسیده است.