برخي در مواجهه با فضاي مجازي مثل زماني رفتار مي‌كنند كه بلندگو تازه آمده بود

سيد حسن خميني در آيين رونمايي از نسخه جديد نرم‌افزار مجموعه آثار امام خميني (ره) با بيان اينكه فضاي مجازي يك واقعيت است، گفت: در مواجهه با فضاي مجازي، بسياري همان نوع مواجهه‌اي را به كار مي‌برند كه در اوايل آمدن بلندگو به كار گرفته بودند و آن را تحريم كرده بودند و به عنوان «بوق شيطان» ياد مي‌كردند. مواجهه‌اي كه بعدها در مورد راديو يا ماهواره هم اتفاق افتاد. ولي اين‌ پديده‌ها واقعيت‌هايي است كه خوب يا بد وجود دارد و ما امكان نفي آنها را نداريم؛ نه تنها ما بلكه هيچ كس نمي‌تواند واقعيت را نفي كند. زماني كه يك واقعيت خود را تحميل مي‌كند، بايد آن را مديريت كرد.
   بسياري به دنبال تغيير جهان يا تفسير جهان هستند، اما ما بايد به دنبال استفاده از جهان باشيم؛ فضاي مجازي واقعيت جهان امروز است و خوب يا بد آن چندان مهم نيست. ستيز با اين واقعيت سر به صخره كوفتن است. يادگار امام با اشاره به اقدامات مركز نور در عرصه ديجيتال گفت: اقدامات مجموعه نور از اين جهت ارزشمند است كه بسيار زودتر فهميد بايد از اين بستر استفاده كرد.
  در اين فضاي جديد ما تنها نيستيم، بلكه كل جهان با آن مواجه است. ما از منظر ديني به مساله نگاه مي‌كنيم و دنيا نيز آشفته فرهنگ‌ سنتي خود است. اما مي‌توان از بستر جديد و‌ فضاي مجازي استفاده كرد و بهره برد؛ يعني همان‌طور كه اين فضا آسيب مي‌رساند، مي‌توان از آن بهره نيز برد و منفعت رساند.
  تحول عجيبي نسبت به گذشته در فضاي ديجيتال رخ داده و اكنون نيز هوش مصنوعي مطرح است كه مي‌تواند همه‌ چيز را تغيير دهد. لذا تعبير خوب و بد در مورد اين پديده‌ها معنا ندارد. خود را گرفتار بحث‌هاي بيهوده در مورد اين فضا نكنيم.


  بايد بررسي شود كه در فضاي جديد راهكارهاي حفظ حريم خانواده و حفظ سنت چيست؟ روزي ماهواره آمد و فكر مي‌كرديم با ممنوعيت مي‌توان از آن جلوگيري كرد. اما تبديل به يك واقعيت و تمام قوانين ممنوعيت ماهواره فراموش شد.
   متدينين و انقلابي‌ها بايد آينده‌پژوهي كنند و جلوتر از تحولات اعلام كنند چه كار بايد كرد و مثلا براي ۱۰ سال آينده چه اقداماتي لازم است انجام شود؛ چراكه با نفي و تقابل از عقب قافله مي‌دويم و هميشه عقب خواهيم ماند. ما بايد واقعيت را بپذيريم‌ و خود را با آن سازگار كنيم.
  امام تنها متعلق به موسسه تنظيم و نشر آثار امام نيست، بلكه تفاوت امام با تمام بزرگان است كه همه هويت جمهوري اسلامي امام است. اگر ديگران فكر كنند كه پرداختن به آثار امام تنها وظيفه موسسه است، كار به جايي نمي‌رسد.
  بايد از بسياري از نهادهاي فرهنگي كشور گله كرد كه نسبت به امام يا بي‌توجه‌ هستند يا كم توجه؛ نمي‌خواهم نام بياورم اما اين‌ نهادها يا تحليل غلط دارند يا توجه ندارند. بحث بر سر فرد يا شخص نيست، بلكه امام هويت تمام جمهوري اسلامي است. همه‌ چيز را بايد با امام مقايسه كرد؛ همچون قرآن كه در دين بستر است و همه ‌چيز دين با قرآن قياس مي‌شود، در انقلاب اسلامي نيز همه‌ چيز با امام قياس مي‌شود.
  اصل، امام است. هر چيزي كه با متن مقدس انقلاب و آن بنيان مرصوص انقلاب در تضاد است، بايد كنار برود. اين عين بحثي است كه رهبر معظم انقلاب دارند.
  به دليل آنكه امام پايه‌گذار است، تمام هجمه‌ها متوجه ايشان است، چون هجمه‌كنندگان به خوبي مي‌دانند اگر اين بنيان را بزنند، تمام شاخه‌ها مانند يك درخت بي‌ريشه خشك مي‌شود. بنابراين همه بايد در اين خصوص همت كنند و تنها موسسه تنظيم و نشر آثار امام در اين زمينه فعال نباشد، بلكه با همكاري تمام بخش‌ها مي‌توان اقدامات ارزشمند مشتركي انجام داد.