چرا دو روز تعطيل؟

تعطيلي ۱۴ و ۱۵ خرداد اگر براي چند سال اول رحلت امام خميني(ره) به دليل برنامه‌هاي گسترده در سراسر كشور و تسكين دل مردم به خاطر فاصله اندك از آن حادثه غمبار ضروري بود، امروز آن ضرورت را ندارد و دو روز تعطيلي پشت سر هم آسيب جدي به اقتصاد كشور خصوصا به بخش خصوصي وارد مي‌كند. يك روز براي بزرگداشت دو مناسبت مهم رحلت امام خميني و قيام پانزده خرداد كه نقطه آغاز نهضت اسلامي بوده كافي است و مي‌تواند تنها ۱۵ خرداد تعطيل باشد و هر دو مناسبت در اين روز تعظيم و تكريم شود. اساسا تعطيلي دو روز پشت سر هم به صلاح هيچ كشوري نيست و كشورهاي مختلف از آن پرهيز مي‌كنند، زيرا باعث مي‌شود آن هفته‌اي كه اين دو روز در آن واقع شده است از حيز انتفاع ساقط شود. همين يكشنبه و دوشنبه هفته بعد را كه تعطيل است در نظر بگيريد. عده‌اي از چهارشنبه قبل از آن به مرخصي مي‌روند و اگر زود برگردند سه‌شنبه هفته بعد خواهد بود و معمولا تا پايان هفته بعد به طول مي‌انجامد و به اين ترتيب ادارات چند روز تق و لق خواهد بود و كارفرمايان بخش خصوصي هم بايد ۲ روز حقوق كارِ نكرده كارمندان و كارگران خود را بپردازند. اين امر آسيب جدي به اقتصاد و پيشرفت كشور مي‌زند. اين در حالي است كه در روز ۱۵ خرداد برنامه سراسري براي بزرگداشت اين روز وجود ندارد و تنها مردم شريف ورامين و پيشوا يك راهپيمايي دارند كه از اخبار تلويزيون پخش مي‌شود. 
ممكن است تاسوعا و عاشورا را به عنوان نقض اين سخن ذكر كنيد. انصافا تاسوعا و عاشورا استثناست و اكثر مردم در اين دو روز برنامه دارند و احساس بطالت نمي‌كنند. حتي اين مورد هم اگر بنا به مصلحت كشور منحصر به عاشورا شود جاي دوري نرفته‌ايم.
وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه تعطيلي ۱۴ و ۱۵ خرداد را تبديل به يك روز ترجيحا ۱۵ خرداد كنند و البته تقارن اين دو روز يعني روز رحلت امام خميني (ره) با ۱۵ خرداد روز آغاز نهضت اسلامي به رهبري آن عزيز راحل از اتفاقات نادر و عجيب روزگار است و شايد حاكي از عنايت خاص خداوند به آن رهبر مخلص و پاكباز و انقلاب تاريخ‌ساز او باشد.