کمترین تورم 2 سال اخیر

محمد حقگو- مرکز آمار، داده های مربوط به شاخص قیمت ها را به روز رسانی کرد که به طور کلی از آرام گرفتن روندهای تورمی در این ماه حکایت دارد. بر این اساس، شاخص قیمت مصرف کننده که در دی ماه، 2.6 درصد نسبت به آذر رشد یافته بود، رشد آرام تری را در بهمن تجربه کرد و 1.4 درصد افزایش یافت. این نرخ تورم ماهانه، کمترین میزان خود در لااقل دو سال گذشته (و به طور دقیق تر از خرداد 1400) است. تورم نقطه ای نیز با رسیدن به 35.8 درصد در کف 22 ماهه و تورم سالانه نیز در روند کاهشی در سطح 42.5 درصد قرار گرفت. مطابق این داده ها، تورم ماهانه خوراکی ها از 2.4 درصد به منفی 0.4 درصد رسید و به عبارت دیگر خوراکی ها به طور کلی نسبت به دی، به همین میزان ارزان تر شدند. کالاهای غیرخوراکی هم اگرچه رشد قیمت ماهانه شان مثبت 2.3 درصد ماند، اما نسبت به دی روند کاهشی را ثبت کردند. در مجموع و در بین گروه های کالایی، گروه حمل و نقل با 2.9 درصد و گروه (اجاره) مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با 2.8 درصد بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند و از سوی دیگر گروه های  سبزی ها و حبوبات با منفی 5.9 درصد، انواع گوشت با منفی 0.4 درصد و روغن ها و چربی ها با منفی 0.2 درصد کم تورم ترین کالاها در بهمن لقب گرفتند.    تورم نقطه ای در کف 22 ماهه طبق گزارش مرکز آمار، شاخص تورم نقطه ای (رشد قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) در بهمن ماه نیز افتی در حدود 2.7 واحد درصدی نسبت به دی داشته و با ثبت 35.8 درصد، به کمترین میزان خود در 22 ماه اخیر رسیده است. در میان گروه های کالایی، هتل و رستوران با رشد قیمت 55.3 درصدی در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته، بیشترین رشد یک ساله قیمت را داشته و پس از آن، گروه های پوشاک و کفش با 44.3 درصد و دخانیات با 42.3 درصد قرار گرفته اند. در پایین این فهرست نیز گروه های ارتباطات با 22.6 درصد، حمل و نقل با 29.6 درصد و خوراکی ها با 31.6 درصد، سه گروه کالایی بوده اند، یعنی کمترین تورم نقطه ای را در بهمن داشته اند.     افت 1.1 واحد درصدی نرخ تورم 12 ماهه اگرچه تورم ماهانه و نقطه ای، عمدتاً برای مردم محسوس تر است، با این حال، در ادبیات اقتصادی، عملاً نرخ تورم سالانه که رشد متوسط قیمت ها در 12 ماهه منتهی به هر ماه، نسبت به دوره مشابه قبل از خود را در نظر می گیرد، مبنای تحلیل های بلندمدت قرار می گیرد. در این رابطه، داده های مرکز آمار نشان می دهد که همزمان با افت نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در بهمن، نرخ تورم سالانه نیز با افت روبه رو بوده و از 43.6 درصد در دی به 42.5 درصد در بهمن کاهش یافته است. بررسی سابقه این شاخص تورمی نیز نشان می دهد که در بهمن، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان 14 ماه اخیر رسیده است. در مجموع به نظر می رسد پس از خیز نسبی قیمت ارز در ماه های اخیر، بانک مرکزی توانسته کنترل خوبی بر این مولفه مهم که انتظارات تورمی (و در نتیجه تورم) در کوتاه مدت را شکل می دهد داشته باشد. کارشناسان پیش بینی می کنند که این تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز به همراه مهار خلق نقدینگی بانک ها، زمینه را برای ثبات هر چه بیشتر اقتصاد و قیمت ها فراهم خواهد کرد.