جاي خالي آشتي ملي پاي صندوق راي

«فسادستيزي» شعار كانديداهاي خانه ‌ملت در سراسر كشور!!
۱) نظارت استصوابي شوراي نگهبان، ۲) فقدان فرصت شكل‌گيري و فعاليت احزاب كارآمد و قوي، همچنين ضعف بينشي و انديشه‌اي سياسي برخی ازكانديداها كه كمترين آشنايي با قوانين و كمترين اشراف بر دايره اختيارات و وظايف يك نماينده دارند، ۳) مشکلات تشخيص و شناسايي كانديداي اصلح، سه ضلع مثلث «عدم كارايي خانه ‌ملت» ارزيابي مي‌گردد. در دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ آنچه واضح و مبرهن است، آنكه اكثريت جامعه هيجان و اشتياق در حد حتي دوره‌هاي پيشين ايام انتخابات را نداشته‌اند! يك‌بار ديگر، طايفه‌گري، هزينه‌هاي چند ده ميلياردي برخي كانديداها، ارايه شعارهاي فريبنده و گاه خارج از حوزه اختيارات و وظايف يك نماينده مجلس، حمله به ديگر كانديداها به‌ جاي ارايه طرح و برنامه‌هاي راهبردي و اشتياق برخي سياستمداران كنار گذاشته شده از بدنه حاكميت جهت ارايه ليست‌هايي بي‌پشتوانه احزابي كارآمد و فعال، عمده مشخصه فعاليت انتخاباتي روزهاي اخير نامزدها بوده است. در اين بين كمتر كانديدايي براي اثبات شايستگي‌هاي واقعي خود، جرات محك خوردن توسط اصحاب رسانه را يافت مگر در معدود مواردي، برخي جسارت پاسخگويي به پرسش‌هاي كارشناسي شده خبرنگاران را يافتند!! از ماه‌ها قبل، كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعي و سياسي، نسبت به قهر بزرگ ملت با مسوولان را هشدار دادند اما متاسفانه جز پهن كردن سفره‌هاي رنگين بي‌حساب برخي كانديداها به صرف ناهار و شام و شعار، هيچ اقدامي براي آشتي ملي با انتخابات مشاهده نشد!! حتي صدا و سيما با رويكرد درآمدزايي، براي ايام تبليغات انتخاباتي، برنامه‌ريزي كرد!! و همين مساله منجر شد كمتر كانديدايي به برنامه‌هاي فرمايشي و عموما از پيش ضبط و تدوين شده صدا و سيما، توجه نشان دهد!! 
در چنين شرايطي و با توجه به آنكه هيچ اقدامي براي دلجويي از مردم مشاهده نشد، به راحتي مي‌شد سرنوشت اين انتخابات را پيش‌بيني كرد!!
حال كه چنين كوتاهي بزرگي را از سياست‌گردان‌هاي انتخابات شاهد بوديم، انتظار مي‌رفت دستگاه نظارتي بيش از هر زماني به روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند. نظارتي كه در روزهاي پر خرج تبليغات براي برخي، هرگز مشاهده نشد!! و مثل هميشه از دلالان خريد راي غفلت گرديد!!
...و اما نكته پاياني و بسيار تامل‌برانگيز اين تحليل!! چرا «فسادستيزي» شعار محوري كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور شد؟!


كشف اختلاس‌هاي كلان و «دبش» در دوره مجلس و دولت جاري، رو شدن دست نمايندگان در فقره پرونده «شاسي بلند»، افشاي استفاده از رانت قدرت توسط برخي مسوول‌زاده، سكوت معنا‌دار نمايندگان در مواجهه با بي‌كفايتي كابينه سيزدهم، سياه‌تر شدن روابط ديپلماتيك، فشار روزافزون اقتصادي بر پيكر نحيف و رنجور اكثريت جامعه و در كنار آن عدم پيش‌بيني راهكاري براي شنيده شدن صداي منتقدين و معترضين به وضعيت مطروحه و گل سرسبد و تير خلاص به اعتماد عمومي با ورود پول‌هاي بي‌شناسنامه در جريان انتخابات، از نكات مهم علل پيدايش «قهر ملي» با مسوولان و عملكرد غيرقابل دفاع آنها ارزيابي مي‌گردد!
كاش مي‌شد اميد داشت كه قرار است پله دوازدهم خانه‌ ملت، جاي بهتري براي مردم باشد اما متاسفانه بازهم هيچ كس براي آشتي با آنها پا پيش نگذاشت!!... و ميدان‌‌گردان‌هاي انتخابات، تنها به مانورهاي تبليغاتي و غلو شده، دل خوش داشتند!
اگرچه نتيجه انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قابل پيش‌بيني بود؛ اما اميدواريم «تريبون خاموش» سهم ملت نگردد! هر چند با عملكرد مجلس يك‌دست شده يازدهم و تكرار غليظ‌تر آن در اين دوره، نمي‌توان به آينده اين مجلس نيز اميدي داشت!!
يقينا باز براي يك دوره پرمخاطره، شاهد فرافكني‌هاي مختلف در مواجهه با چالش‌هاي پيش‌رو خواهيم بود و بيش از هر زماني دگرديسي معكوس نمايندگان از ماهيت «وكيل‌المله» به «وكيل‌الدوله» را لمس خواهيم كرد!
روزنامه‌نگار و كارشناس رسانه