تنش آبی در ۴۰ شهر خراسان رضوی

  مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: امسال ۴۰ شهر خراسان رضوی با مشکل کمی و کیفی آب مواجه خواهند بود که تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در دست انجام است.حسین امامی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد:با توجه به کاهش بارندگی و ادامه دار بودن شرایط خشکسالی در خراسان رضوی حفر ١٠٠ حلقه چاه برای تابستان پیش رو در دستور کار قرار دارد که تاکنون بخشی از آن ها انجام شده است.