آموزش و پروش مسئله اول در کشور است

رئیس‌جمهور دیروز در مراسم تجلیل از معلمان نمونه کشوری گفت: تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه دغدغه‌هایی است که امروز دغدغه‌مندان، جامعه‌شناسان، آسیب‌شناسان و خانواده‌های گرامی دارند. بر همین اساس، آموزش و پروش مسئله اول در کشور است.

نیازمند یک سند برای رسیدن به وضع مطلوب در آموزش و پرورش هستیم
سیدابراهیم رئیسی گفت: باید به آنچه هستیم و آنچه باید باشیم و همچنین وضع مطلوب و وضع موجود بازنگری داشته باشیم و تلاشی همگانی را برای کم کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب انجام دهیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: گام‌های برداشته‌شده، گام‌های قابل توجهی بوده، اما نگاه به سند تحول آموزش و پرورش ما را بر آن می‌دارد که یک وضعیت مطلوب و یک نقطه هدف را در نظر بگیریم. این سند می‌تواند مستند رفتار و اقدام ما قرار بگیرد تا به صورت هماهنگ، منسجم حرکت کنیم.

تلاش برای بازکردن گره‌های ذهنی جوانان و نوجوانان وظیفه همه معلمان است
رئیسی با بیان اینکه اگر گره ذهنی باز نشود، به مسئله و انزوا تبدیل خواهد شد، گفت: تلاش برای بازکردن گره‌های ذهنی جوانان و نوجوانان وظیفه همه معلمان است و باید به آنچه آنها می‌گویند، توجه شود. رئیسی ادامه داد: حل مسئله فقط در سخن و صحبت خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی در اجرا باید به حل مسئله اقدام کرد.

مدرسه مرکز ایجاد امید در جامعه است
وی یادآوری کرد: دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی است. شما دنبال ایجاد امید هستید. مدرسه یعنی مرکز ایجاد امید در جامعه، معلم پناه برای دانش‌آموز و خانواده برای حل مساله و ایجاد امید نه فقط در خانواده، بلکه در جامعه است.

نباید هرجایی با فشار نماینده و استاندار دانشگاه فرهنگیان بنا کردرئیس‌جمهور گفت: ایران قوی شکل نمی‌گیرد مگر با مدرسه قوی و مدرسه قوی شکل نمی‌گیرد مگر با معلم قوی. برای تقویت معلمان و برای اینکه معلم قوی بتواند در مدرسه حضور داشته باشد، رهبری فرزانه و حکیم انقلاب فرمودند دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باید بتواند به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی کارآمد، کار تعلیم و تربیت را در کشور مدیریت کند.   رئیسی تصریح کرد: توسعه حساب‌شده این دو دانشگاه کاملا حرف متینی است؛ در هر کوی و برزنی نمی‌شود دانشگاه فرهنگیان تأسیس شود. فشار این نماینده، آن استاندار و مسئول نباید باعث تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تاسیس یک دانشگاه فرهنگیان شود که تابلو داشته باشد ولی هویت آن، هویت دانشگاه فرهنگیان نباشد. توسعه باید مبنا داشته باشد.

آیا محدودیت‌سازی و  ممنوعیت امکان‌پذیر است؟
رئیس‌جمهور درباره  فضای مجازی، صیانت از ابزارهای ارتباطاتی و اطلاعاتی و آنچه به عنوان سلطه و تهاجم و شبیخون فرهنگی از آن یاد می‌کنیم، گفت: راه حل چیست؟ راهکار صیانت از بخشی از جامعه در مقابل تهاجم، ساخته شدن افراد در مدرسه است. آیا محدودیت‌سازی و  ممنوعیت امکان‌پذیر است؟ خیر، هیچ کدام امکان‌پذیر نیست. رئیس جمهور تاکید کرد که از این ابزار باید برای خدمت در تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگی و علمی جامعه و  ارتقای علم و دانش استفاده شود. با علم و دانش و تلاش باید کاری کرد که فضای مجازی در خدمت ارتقای علم و دانش قرار بگیرد که راه آن تعلیم و تربیت و مدرسه است.