تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

جلسه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد. نخستین مصوبه این جلسه نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه مورد اشاره این شورا تصویب شد. همچنین در این جلسه، دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیات امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.

سایر اخبار این روزنامه