کاهش التهاب در بازار ارز


محمدجواد محقق نیا

کارشناس اقتصادی

یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، انتظارات تورمی است که انتظارات نیز تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییر می‌کند. اگر آینده خوبی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متصور باشیم، مسلماً روند نرخ ارز کاهنده خواهد بود. حمله موشکی ایران به اسرائیل نشان داد که اقتدار ایران به حدی قوی است که هیچ کشوری و حتی آمریکا جرات دست درازی به ایران و منافع آن را ندارد. در زمانی که اسرائیل به کنسولگری ایران حمله کرد، بارها آمریکا از طرق مختلف به ایران پیام فرستاد که این کشور در این حمله دخیل نبوده است، این موضوع اقتدار ایران را نشان می‌دهد. این مواضع نشان می‌دهد که ایران به درجه‌ای از اقتدار و ثبات رسیده است که یک قدرت پوشالی مانند آمریکا به ایران پیام می‌فرستد که ما در حمله به سفارت ایران دخالتی نداشته‌ام. بازار این پالس‌ها را می‌گیرد، در نتیجه نرخ ارز پس از مدتی هیجان موقتی کاهش می‌یابد و انتظارات تعدیل می‌شود. در نتیجه حمله ایران به اسرائیل این پالس را به جامعه تزریق کرد که حتی آمریکا نمی‌تواند مقابل ما بایستد؛ بنابراین در این شرایط انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد و در ادامه نرخ ارز روند نزولی را طی خواهد کرد که در حال حاضر نیز شاهد این امر هستیم. علی‌رغم فضاسازی برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مردم به این نتیجه رسیده‌اند که ایران لنگرگاه امنیت منطقه است و شرایط کشور به گونه‌ای است که روند نرخ ارز کاهنده خواهد بود و مردم دیگر فریب این رسانه‌ها را نمی‌خورند. در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران بهبود یافته است، چون هرچه که نفت تولید می‌کند به فروش می‌رساند و گزارش‌های سازمان‌های بین المللی هم این موضوع را تایید کرده‌اند. علاوه بر این، انتقالات پولی و مالی نسبت به گذشته تسهیل شده است که این موضوع شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشیده است. در این شرایط ایران دسترسی راحت‌تری به درآمدهای ارزی خود دارد. اگر بتوانیم در مبادلات تجاری دلار و یورو را حذف کنیم و به جای آن از ارزهای محلی استفاده کنیم، مسلماً تجارت و درآمدهای ارزی ایران بهتر خواهد شد. بازار پالس های خوبی از شرایط کشور و اقتصاد ایران گرفته است و اگر در ادامه بتوانیم بخش‌های دیگر اقتصاد را بهبود ببخشیم به طور قطع نرخ ارز به کانال‌های پایین‌تر هم کاهش خواهد یافت.