صلح در قفقاز جنوبی تنها از طریق عادی‌سازی روابط باکو-ایروان حاصل می‌شود


رئیس جمهوری آذربایجان در سخنانی با اشاره به توافق باکو و ایروان برای تعیین مرز و میله‌گذاری آن گفت: این امر که توسط دو کشور و بدون هیچ میانجیگری محقق شد، نشان می دهد که ما نیازی به میانجی نداریم. علی‌اف همچنین خاطر نشان کرد که صلح در قفقاز جنوبی تنها از طریق عادی‌سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاصل می‌شود. تارنمای خبرگزاری آذرتاج از باکو و به نقل از سخنرانی امروز الهام علی اف در مراسم افتتاحیه "ششمین مجمع جهانی گفتگوی بین فرهنگی" نوشت: ما امروز و در قرن بیست‌ویکم نمی‌توانیم به برخی از کشورهای بزرگ اروپایی اجازه دهیم که به استعمار دیگر مردمان ادامه دهند. این کاملا غیر قابل قبول است.
وی افزود: جهان نباید دیدگان خود را بر استعمار نو و یکسان سازی اجباری ببندد. جذب اجباری بیش از ده قلمرو فرانسه کاملا غیرقابل قبول بوده و باید متوقف شود. علی اف با اشاره به جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰ با ارمنستان گفت: همه سازمان‌های مهم بین‌المللی قطعنامه‌ها و تصمیم‌هایی مبنی بر خروج نیروهای ارمنستانی تصویب کردند که چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از جمله آنهاست. کشورهایی که این قطعنامه ها را تصویب کردند، هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام ندادند. بنابراین، ما مجبور شدیم تا از طریق جنگ به صلح دست یابیم. رئیس دولت جمهوری آذربایجان در مورد تعیین حدود مرزی میان دو کشور گفت: تعیین مرزها آغاز شده که شامل میله گذاری نیز می شود. این امر توسط دو کشور و بدون هیچ میانجیگری محقق شد که دوباره نشان می دهد که ما نیازی به میانجی نداریم، به خصوص کشورهایی که به دنبال اهداف خود بوده و یا آنهایی که قصد کمک نداشته و تنها می خواهند برای منافع شخصی، سیاسی و اقتصادی خود در منطقه ما نفوذ کرده و بار دیگر روی آتش، نفت بریزند. وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد در قفقاز جنوبی چنین اتفاقی بیفتد. پس از ۳۰ سال رویارویی، ارمنستان نیز به وضوح درک می کند که ما به صلح در قفقاز جنوبی نیاز داریم. صلح در قفقاز جنوبی تنها از طریق عادی سازی روابط میان (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان حاصل می شود. علی‌اف گفت: (جمهوری) آذربایجان بود که به ارمنستان پیشنهاد آغاز مذاکرات بر سر توافقنامه صلح را داد و اصول اساسی آن را تدوین و حتی پیش نویس توافقنامه صلح را تهیه کرد. اگرچه ما در سپتامبر گذشته تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود را به طور کامل احیا کردیم اما مورد حملات سیاسی غیرقابل توجیه ارمنستان و کشورهای به اصطلاح ضامن قرار گرفتیم. با این حال، ما پیشنهادی برای صلح ارائه کردیم و اکنون شاهد روندهای مثبت در مسیر آن هستیم.