کتاب‌های پوپر، دینانی کرکیگار و ویتگنشتاین  در کتابخانه شخصی رهبری

 کتابخانه شخصی رهبر انقلاب برای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی معنای متفاوتی می‌دهد، به‌ویژه وقتی عناوین خاصی در آن می‌بینند. تاکنون از رهبر انقلاب بیشتر درباره رمان‌خوانی و خواندن آثار تاریخی و اجتماعی شنیده بودیم، اما فهرستی که برخی از تصویر جدید استخراج کرده‌اند، این شمول را بسیار فراتر می‌برد