پنجره مشارکت را باز نگه داریم !

  سید محمدرضا دماوندی -info@khorasannews.com   نکته حائز اهمیت این دوره انتخابات  درصد میزان مشارکت است.آمار نشان می‌دهد که میانگین میزان مشارکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده ۶۶ درصد بوده است . در انتخابات دوره دهم یعنی سال ۸۸ بیشترین و انتخابات دوره سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۰ کمترین میزان مشارکت ثبت شده است. حال اگر میزان مشارکت کم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را در کنار دو انتخابات مجلس سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۲ قرار دهیم که آنان نیز از جمله کمترین میزان مشارکت‌های ادوار مجلس بوده است، می‌توان متوجه بروز پدیده بی رغبتی به استفاده از «حق انتخاب» شد که تحت عنوان بسته شدن «پنجره مشارکت» باید از آن نام برد. اما برای جلوگیری از بسته شدن پنجره مشارکت چه باید کرد؟ طبیعتاً پله اول در این اقدام شورای نگهبان بود . رفتار و شیوه شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها موتور محرکه انتخابات محسوب می شود . نگاه سلبی یا ایجابی به نامزدها می تواند انتخابات را پرشور و حرارت یا خالی از تنوع دیدگاه‌ها و در نتیجه فارغ از هیجان کند. اگرچه درباره نامزدهای تایید صلاحیت شده این دوره انتخابات ابهاماتی وجود دارد و می‌توان درباره علل چرایی تایید برخی و عدم تایید برخی دیگر سوالاتی را مطرح کرد اما در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که رویکرد اعضای شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها کمک به افزایش میزان مشارکت بوده است.اما پله دوم رفتار تبلیغاتی نامزدهای انتخابات است.آیا نامزدها می‌توانند کشش لازم را برای رای دهندگان به وجود آورند تا آنان را به پای صندوق آورند؟ اگر نامزدهای ریاست جمهوری نتوانند برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را به درستی برای مخاطبان تشریح کنند و یا غیر واقع بینانه بودن اظهارات از سوی رای دهندگان احساس شود، امکان جذب رای به شدت کاهش می‌یابد یا در بهترین حالت منجر به افزایش رای سفید و یا باطله می‌شود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی متفاوت از گذشته خواهد بود، انتخاباتی که علاوه بر تعیین رئیس جمهور جدید به ما می‌گوید که نگاه به آینده چگونه است؟ آیا پنجره میزان مشارکت را باید بسته شده دید یا پنجره کماکان باز است؟ از این منظر وظیفه همگانی تلاش برای افزایش هرچه بیشتر مشارکت در سه مرحله است .   اول-افزایش میزان مشارکت فراتر از ۴۸ درصد دوره قبل دوم-چاره جویی برای چگونگی رسیدن به ۶۶ درصد میانگین مشارکت انتخابات ادوار گذشته ریاست جمهوری سوم - ایجاد شور عمومی برای تکرار ۸۴ درصد مشارکت ( بالاترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ) نباید فراموش کرد که اگر برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیت مخاطب اصلی جوانان است، در انتخابات هم برای جلوگیری از بسته شدن «پنجره مشارکت» توجه اصلی باید به جوانان و رای اولی ها معطوف شود. تحلیل آمار مجموعه انتخابات برگزارشده در پس از انقلاب نشان می دهد بیشترین عدم تمایل به رای دهی اختصاص به جوانان دارد. بنابراین جلب توجه و ایجاد اشتیاق در این قشر برای حضور در انتخابات نیازمند اتخاذ روش های جدید ، ادبیات به روز و زبانی قابل فهم برای آنان است.در روزهای سپری شده از فرصت تبلیغاتی و به ویژه در سه مناظره ای که گذشت نشانی از آن که نامزدهای انتخاباتی متوجه ضرورت بازماندن «پنجره مشارکت» شده باشند، دیده نمی شود . باید امیدوار بود با استفاده از فرصت تغییر کیفی در رفتار تبلیغاتی نامزدها صورت گیرد و نتیجه آن در دو مناظره باقی مانده دیده شود .