قالیباف: فعالیت های خراسان در فضای مجازی و نفوذ آخرین خبر سرمایه ای بزرگ است

محمد باقرقالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار سابق تهران عصر روز گذشته با حضور در  مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، ضمن خدا قوت به کارکنان این مؤسسه، از بخش های مختلف مجموعه شامل شهر چاپ، تحریریه روزنامه و بخش های اداری بازدید کرد. در جریان این بازدید، دکتر محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه و مدیرعامل مؤسسه خراسان، توضیحاتی درباره تولید و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه چاپ در شهر چاپ،فرایند توزیع روزنامه در شهرستان ها و فعالیت رسانه های وابسته به مؤسسه خراسان از جمله کانال و اپلیکیشن آخرین خبر ارائه کرد. دکتر قالیباف در این دیدار صمیمی با خبرنگاران و پرسنل فنی و اداری مؤسسه خراسان، به آن ها "خسته نباشید" گفت و سال خوبی را برای پرسنل مجموعه بزرگ خراسان آرزو کرد.
فضای مجازی از عرصه های جدی و موثر تولید ثروت و اشتغال زایی
پس از گزارش مدیر عامل موسسه خراسان درباره عملکرد بخش های مختلف این موسسه از جمله فعالیت های بنگاه رسانه ای و سرمایه گذاری آخرین خبر (برسا)، قالیباف فعالیت موسسه خراسان در فضای مجازی و نفوذ اپلیکیشن آخرین خبر را «سرمایه ای بزرگ» توصیف کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر این که فضای مجازی از عرصه های جدی و موثر تولید ثروت و اشتغال زایی  است، گفت: فعالیت ها و اثر گذاری موسسه خراسان در این حوزه بیش از حد انتظار است.