12‌میلیون یمنی در خطر قحطی جدی

هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن هشدار داد که ۱۲‌میلیون یمنی در آستانه خطر قحطی کامل قرار دارند.
لیز گراندی، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در جریان نشست بررسی اوضاع انسانی این کشور گفت: اگر اوضاع انسانی در یمن به همین شکل پیش برود، ۱۲‌میلیون یمنی در قحطی گرفتار خواهند شد.
وی افزود: ۱۰‌میلیون یمنی ممکن است با شرایط پیش از قحطی روبه‌رو شوند و درچنین صورتی ما در نبرد مقابله با قحطی در یمن شکست می‌خوریم.
گراندی در ادامه اظهار کرد: ۷۰‌درصد از موسسات پزشکی و بهداشتی در یمن دارو ندارند و اقتصاد این کشور نابود شده است.


وی ادامه داد: ۷۵‌درصد از ملت یمن (بیش از 20‌میلیون یمنی) به کمک‌های بشردوستانه و حمایت ویژه نیاز دارند. کودکان این کشور نیز نیاز اساسی به کمک دارند. به دلیل جنگ در هر ۱۰دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می‌دهد.
هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن گفت که اوضاع حال حاضر یمن در عصر معاصر بی‌سابقه است. این کشور شاهد بزرگترین عملیات انسانی در جهان است و فعالان در این زمینه در تلاش هستند که افراد بیشتری را نجات دهند. این عملیات ادامه دارد و اصرارمان نیز بر این است که این عملیات بی‌طرف و مستقل باقی بماند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما برای کمک به بیماران برای سفر به خارج از کشور نیازمند یک کریدور هوایی از صنعا به عدن هستیم. به همین منظور باید تمامی کارگاه‌ها فعال باشند و تمامی فرودگاه‌ها نیز آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند.