صادق زیباکلام=استاد دانشگاه

روزگذشته حسن روحانی طبق قرار، در سازمان ملل سخنرانی کرد. فکر می‌کنم کمتر کسی درایران بود که کلیت اظهارات روحانی را پیش از سخنرانی حدس نمی‌زد. به این معنا که عمده مردم می‌دانستند که محور حرف‌ها‌ی او چیست. دلیل آن هم یک چیز است... روحانی حرف تازه ای برای
گفتن نداشت .
یک مشکل اساسی که برخی از مدیران ما در گفت‌وگو با دنیا دارند این موضوع است که به صورت‌مسئله و مشکلات اساسی‌ای که وجود دارد نمی پردازند بلکه صرفا به آنچه که روایت و تصویر خودشان است می‌اندیشند و آن را بازگو می‌کنند. نطق آقای روحانی دقیقا مصداق همین موضوع بود.
خطاب به همه مدیران‌مان می‌گویم گهگاهی این نیاز وجوددارد تا حرف‌های دشمنانمان را بررسی کنیم و نظر آن‌ها را با استدلال و منطق محکم‌تری در سخنرانی‌ها پاسخ دهیم. روحانی در سخنرانی دیروز به این موضوع نپرداخت که آمریکایی‌ها‌ چه می‌گویند و پاسخ ما به ایرادات


آن‌ها چیست؟ ما بایستی در این مجامع از فرصت‌ها
استفاده کنیم. بارها و بارها آقای روحانی دراینباره که آمریکا از برجام بیرون رفته صحبت کرده است اینبارهم همان اظهارات را در سازمان ملل تکرارکرد. گویی که همه از قبل می‌دانستند او چه می‌خواهد بگوید. من فقط می‌توانم بگویم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از این فرصت تاریخی استفاده نکرد.