اساسنامه جدید دانشگاه آزاد‌!

محمدرضا ستوده- بعد از انتقال دانشکده‌های مختلف دانشگاه آزاد از نقاط گوناگون تهران به سوهانک و زورآزمایی خودروی گشت ارشاد با یک دختر دانشجوی پیاده در پارکینگ دانشگاه آزاد، این بار خبر مهم دیگری از درون این مجموعه به بیرون پرتاب شد و آن خبر چیزی نبود جز ممنوعیت پوشیدن لباس راحتی در محیط عمومی خوابگاه‌ها برای دختران و پیراهن آستین‌کوتاه برای پسران...
خبرهای تایید نشده‌ای وجود دارد که اساسنامه، آیین‌نامه و مرامنامه دانشگاه آزاد از اساس تغییر کرده که تعدادی از مفاد آن فاش شده آن به شرح زیر است؛
یک- افراد زیبا و خوش‌اندام حق ورود به دانشگاه آزاد را ندارند.
دو- ریش گذاشتن نه تنها برای آقایان بلکه برای بانوان هم الزامی است. جهاد دانشگاهی برای کشت ریش روی صورت دانشجویان دختر در کنار آنها خواهد بود و آنها را یاری خواهد کرد.
سه- عنوانِ «آزاد» از اسم این دانشگاه برداشته شود تا دانشجویان با استناد به این کلمه هر کاری که دلشان خواست نکنند.
چهار- ممنوعیت خندیدن در هر مکانی که در تملک دانشگاه آزاد باشد. دانشجویان فقط روزهای سه‌شنبه از ساعت یازده تا یازده و ده دقیقه صبح می‌توانند در فضاهای آموزشی متعلق به این دانشگاه لبخند بزنند. باز شدن بیش از حد دهان و پوزه دانشجویان تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
پنج- انجام حرکاتی مثل روبوسی مابین دو جنس موافق و در آغوش گرفتن از سر دلتنگی اکیدا ممنوع است. دانشجویانی که به طور میانگین یک روز در میان یکدیگر را در دانشگاه می‌بینند دلیل ندارد دلتنگ هم شوند و همدیگر را در آغوش بگیرند.
شش- اگر کسی روسری‌اش عقب برود دانشجویان دیگر حق دارند ابتدا روسری فرد خاطی را جلو بکشند، سپس با پونز آن را تثبیت کنند.
هفت- هر نوع خوابیدن در خوابگاه‌ها اعم از طاقباز، دمر و به پهلو در خوابگاه‌ها ممنوع است. دانشجویان نهایتا می‌توانند شب‌ها به صورت نشسته بخوابند.