نارضايتي مردم، مساله اول نظام


رئيس شوراي مرکزي حزب کارگزاران با تاکيد بر اينکه در چهلمين سال انقلاب بايد نسبت به عملکرد مجموعه مديريت کشور در اين دوره پاسخگو باشيم و بدانيم که مردم از مسئولان توقعاتي داشته‌اند که بخش قابل توجهي از آن برآورده نشده است گفت: ناکارآمدي و عدم تامين معيشت ورضايت مردم، امروز مساله اول نظام است و همه بايد براي حل اين معضل، متمرکز شويم. محسن‌هاشمي‌درگفتگو با مهر گفت: مردم در انتخابات ۹۶ با آرايي بي سابقه نمايندگان خود را انتخاب کردند اما توقعات مردم تاکنون برآورده نشده است. وي به تشريح دلايل برآوردن نشدن توقعات مردم پرداخت و گفت: دليل اول شرايط اقتصادي عمومي‌کشور و تهران است که با تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملي مواجه هستيم و اين مسايل پيامدهاي مهمي‌در درآمد و فرايند مديريت شهري دارد. مساله دوم، رخدادهاي ناخواسته و خارج از اراده شورا، در بي ثبات شدن مديريت شهري با سه بار تغيير شهردار تهران و مديران زير مجموعه بوده است که استعفاي آقاي نجفي و بازنشستگي آقاي افشاني، خارج از اراده شورا اتفاق افتاد.مساله سوم هم عدم رعايت اولويت‌ها و سياست‌هاي مدنظر شورا در مديريت شهري بخصوص در حوزه حمل ونقل عمومي، ثبات در رده‌هاي مديريتي و صرفه جويي وکاهش هزينه‌ها بوده است که تلاش مي‌کنيم در بخش سوم در مدت باقيمانده از مسئوليت شورا، اين نقايص را جبران کنيم و تصور مي‌کنم وقتي با مردم صادق باشيم، آنها بدليل آگاهي مناسب ودرک بالايي که از شرايط دارند بهترين تصميم را خواهند گرفت. وي در خصوص اينکه بايد به ايران ۱۴۰۰ فکر کنيم گفت: منظور من از آينده ايران بود نه انتخابات رياست جمهوري. البته انتخابات در ايران هميشه مهم وتاثير‌گذاراست اما به نظرم مسائلي مهمتر از انتخابات نيز وجود دارد، ما بايد مشکل ناکارامدي و سومديريت و اتلاف فرصت‌ها را از بين ببريم. رييس شوراي شهر تهران افزود: اينکه دائما احزاب و شخصيت‌هاي سياسي ما به انتخابات فکر مي‌کند، نتيجه اش اين مي‌شود که وقتي در انتخابات پيروز مي‌شويم براي اداره کشور و مسائل اجرايي برنامه، واقع‌گرايانه و موفقي نداريم. وي افزود: هر دوجناح ما دچار اين آسيب هستند و هدف گذاريشان روي کسب قدرت متمرکز است، نه استفاده از قدرت براي اداره کشور. در حالي‌که قدرت نبايد هدف باشد بلکه وسيله‌اي است براي تحقق اهداف ما و به نوعي در همه حوزه‌ها ما شاهد اين ضعف هستيم. هاشمي‌گفت: در انتخابات مجلس آينده، اين حدود صد عضو فراکسيون اميد، ممکن است چند درصد اضافه يا چند درصد کم بشوند، ما براي مجلس و قوه تقنين چه برنامه‌اي داريم که افزايش يا کاهش در تعداد نمايندگان اصلاح طلب، در آن تاثير بگذارد، اصولا آمده ايم معضلات اصلي کشور را که ريشه در کمبود، نقص يا اشکال قوانين دارد شناسايي بکنيم و براي رفع آن مسير مناسبي را طراحي کنيم. وي در خصوص احزاب گفت: فضاي حاکم بر احزاب و سياسيون، با فضاي واقعي جامعه متفاوت است. شما فکر مي‌کنيد، چند درصد از مردم احزاب را مي‌شناسند، تفاوت زيادي بين اعتدال و توسعه، اتحاد ملت، کارگزاران و ديگر احزاب اصولگرا مانند جمعيت ايثارگران، موتلفه يا جمنا در اين حوزه نيست، فقط بخش کوچکي از جامعه شايد در حد يک يا چند درصد، مخاطب و پيگير مسايل سياسي هستند و بقيه مردم به شخصيت‌ها و گفتمان عمومي‌حاکم بر جامعه اعتماد مي‌کنند.