صدور حکم پرونده دکل گمشده


يک منبع آگاه از صدور حکم پرونده دکل فورچونا که در ايران به دکل گمشده معروف است در دادگاه‌ لندن و جزئيات اين حکم خبر داد. به گزارش «تجارت» به نقل از فارس، يک منبع آگاه از صدور حکم دکل فورچونا که در ايران به دکل گمشده معروف است در دادگاه‌ لندن خبر داد. اين منبع آگاه اظهار داشت: سه متهم اصلي اين پرونده شامل رضا مصطفوي طباطبايي، مراد شيراني و علي طاهري مطلق مديرعامل اسبق تاسيسات دريايي بر اساس حکم اين دادگاه متضامنا به پرداخت ۸۷ ميليون دلار به شرکت تاسيسات دريايي محکوم شدند. با توجه به صدور حکم در در اين دادگاه گفته مي‌شود اموال اين افراد در هيچ جاي دنيا در امان نيست و وکلاي شرکت هر جا اموالي از اين افراد شناسايي کنند امکان ضبط آن را دارند. با توجه به ضوابط حقوقي حاکم بر اين داوري، امکان تجديد نظر در در راي دادگاه وجود ندارد. به دليل ثبت معامله در ديگر کشورها، اين پرونده علاوه بر دادگاه‌هاي داخلي در دادگاه تجاري لندن نيز پيگيري شده است. به گزارش فارس، آخرين دفاع متهمان اين پرونده در دادگاه‌هاي داخلي نيز روز دوشنبه همين هفته اخذ خواهد شد و پس از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.