افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق ها


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌بندي از لايحه بودجه را تصويب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آينده ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مي‌کند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در جلسه علني عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزينه‌اي با ۱۲۱ راي موافق، ۷۷ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي‌مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتي در سال آينده ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مي‌کند.

پيشنهاد حاجي‌بابايي الحاق يک جز به تبصره ۱۲ لايحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌دراين باره افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير از قبيل هيات‌هاي علمي، قضات و کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشستگان لشکري و کشوري کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي‌به نحوي که تفاوت تطبيقي موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق بدون تغيير باقي بماند، به شرح ذيل تعيين مي‌گردد.

از ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان چهار ميليون ريال افزايش مي‌يابد علاوه بر افزايش جزء ۱ ضريب ريالي سالانه مشمولين اين بند نسبت به ضريب ريالي سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد.