آتش زدن چیتگر سرشرط بندی و دبیرستان مختلط در مشهد !

کار عجیب و البته هولناک دو نفر در پارک چیتگر که پارک را آتش زده و برای وسعت آن شرط بندی کرده بودند بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت. این اتفاق خوشبختانه به موقع مهار شد و اشخاصی که اقدام به شرط بندی و آتش زدن پارک کرده بودند دستگیر شدند. کاربری نوشت: «من جای قاضی بودم مجبورشون می کردم چندین برابر درخت هایی رو که سوزوندن درخت بکارن و حداقل تا یک سال مراقبشون باشن.» کاربر دیگری نوشت:  « من خودم خطاهایی مثل انداختن تاب روی درخت داشتم اما فکر نمی کردم یه عده پیدا شن برای سوزوندن یه جنگل شرط بندی کنن.»         پدیده اختلاط دختران و پسران در مدارس ما را به یاد کلاس‌هایی با دیوارهای کهنه و نیمکت‌های قدیمی و دختران و پسران روستایی مشتاق یادگیری می اندازد اما متاسفانه یکی از این مدارس در دومین کلان‌شهر مذهبی جهان اسلام یعنی مشهد وجود دارد که مورد انتقاد کاربران فضای مجازی هم قرار گرفته است.معاون هماهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی درباره این مدرسه بین‌المللی به خبرنگار ما گفت: «این مدرسه مختص دانش آموزان  غیر ایرانی یا ایرانیانی است که  سال ها خارج از کشور زندگی کرده اند و مجوز آن در وزارتخانه  صادر می شود و اداره کل استان نقشی در آن نداردبا وجود این ما از این مدرسه به‌صورت دوره‌ای بازدید کرده‌ و برای بحث اختلاط دانش ‌آموزان دختر و پسر چند نوبت تذکر کتبی و شفاهی داده‌ایم.»