سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سود بیشتری دارد؟

بررسی سود سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بورس در درازمدت عموما سود پایدارتری نسبت به سایر بازارها داشته است. هرچند در سال 1397 و در طول یک سال، سوددهی در بازار سکه و ارز نسبت به بازار مسکن و بورس بیشتر بود اما در سه ماهه نخست سال جاری، باز هم سود سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر از سایر بازارها بوده است.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، بررسی میانگین ارزش بورس و قیمت سکه، دلار و مسکن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر و سرمایه‌گذاری در بازار دلار کمتر بوده است؛ بطوریکه از سال 1380 تاکنون، یعنی در طول 18 سال، سود سرمایه‌گذاری در بازار 7735 درصد، سود سرمایه‌گذاری در بازار سکه 7430 درصد، سود سرمایه‌گذاری در بازار ارز (مشخصا دلار) 1642 درصد بوده است. این بدین معناست که اگر فردی در سال 1380، یک میلیون تومان در هر کدام از این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کرد، پول او در خرداد 1398 بدین صورت افزایش می‌یافت: در بازار بورس به 78 میلیون تومان؛ در بازار سکه به 75 میلیون تومان؛ در بازار مسکن به 40 میلیون تومان و در بازار ارز به 17 
میلیون تومان.
سود سرمایه‌گذاری در سال جاری در بازار بورس 33 درصد، بازار مسکن حدود 14 درصد، بازار ارز حدود 8 درصد و بازار سکه 3 درصد بوده است. اما در سال گذشته، سود سرمایه‌گذاری در این بازارها متفاوت بوده است. به گونه‌ای که سود بازار سکه در سال گذشته 187 درصد، بازار ارز 161 درصد، بازار مسکن 104 درصد و بورس 85 درصد بود.