پایین ترین قیمت دلار در 5 ماه اخیر

نرخ ارز که در دو ماه اخیر، با شیب محسوسی کاهش داشته، دیروز افت 300 تومانی را تجربه کردو با رسیدن به نرخ 12 هزار 600 تومان پایین ترین نرخ 5 ماه اخیر را ثبت کرد. به گزارش خراسان، سه شنبه هفته قبل بود که بررسی روند دو ماهه نرخ ارز نشان داد که دلار در بازار آزاد داخل، از حدود 15 هزار و 400 تومان در 18 اردیبهشت، به 12 هزار و 900 تومان افت کرده است. این در حالی بود که در این مدت، ایران اولین گام تعدیل تعهدات برجامی خود را برداشت. با این وصف، به نظر می رسد کاهش نرخ ارز بعد از این مرحله نیز ادامه دارد. به طوری که دیروز نیز دلار افت قابل توجه 300 تومانی را تجربه کرد و از حدود 12 هزار و 900 به 12 هزار و 610 تومان رسید.
نرخ دلار در سامانه نیما اکنون حدود 11 هزار و 600 تومان است. گفته می شود بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی، درصدد نزدیک شدن هر چه بیشتر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی است. لذا بعید نیست سیاست گذار بازار ارز عزم خود را برای این مقصود در روزهای اخیر جزم کرده باشد. همچنین پیشتر برخی پیش بینی ها حاکی از این بود که با تثبیت دلار در کانال 12 هزار تومان، زمینه برای افت بیشتر آن به زیر 12 هزار تومان نیز فراهم می شود. با توجه به جمیع این گمانه ها و در شرایطی که تحولات پیرامونی خاصی در اقتصاد رخ نداده است، به نظر می رسد پایداری دلار در قیمت های جدید، مولفه ای اساسی برای تخمین های بعدی نرخ دلار خواهد بود.