نام شهدا نباید دستاویزی برای مسائل سیاسی باشد

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به کمیته بررسی تابلوهای شهری و نام شهدا گفت: این کمیته درحال جمع‌آوری گزارشی از بخش‌های مختلف شهرداری است. بی‌تردید دراین مسیر وضعیت فعالیت پیمانکاران بررسی می‌شود تا به‌گزارش جامع و مانعی برسیم که برای افکارعمومی قانع‌کننده باشد. این امرمحتمل است که نه در سطوح مدیریتی بالا و میانی بلکه در سطوح پایینی قصوری صورت گرفته باشد. ما پیش ازاتمام مهلت یک ماه، گزارش خود را تقدیم شورا می‌کنیم.
به‌گزارش ایسنا، علی‌ اعطا در نشستی خبری به موضوع حذف نام شهدا دربرخی تابلوهای معابراشاره واظهارکرد: درپی این موضوع بلافاصله بررسی آن از سوی شهردار آغاز شد و در شورا نیزبه پیشنهاد کمیسیون نظارت و حکمی که توسط رئیس شورا داده شد، کمیته بررسی تابلوهای شهری و نام شهدا تشکیل و مقرر شد ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی به شورا ارائه شود.وی افزود: با توجه به حساسیت مطرح شده این کمیته درحقیقت کمیته‌ای حقیقت یاب تلقی می‌شود که فارغ از فضای تند و ملتهب و وجود حساسیت‌های بحقی که وجود دارد از منظر نظارتی گزارشی را تهیه و به شورا ارائه خواهد کرد و در آن مشخص می‌شود این موضوع مربوط به چه زمانی بوده است و ابعاد مختلف آن مشخص می‌شود.وی ادامه داد: دو نوع موضعگیری در این ارتباط وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود. بی‌تردید مردم ما نسبت به قهرمانان ملی خود توجه و حساسیت ویژه‌ای دارند و با انتشار این اخبار برانگیخته شدن حساسیت‌های عمومی طبیعی است و مردم سؤال می‌کنند و از مدیریت شهری پاسخ می‌خواهند. باید به این حساسیت‌ها که طبیعی و بحق است پاسخ داده شود.
اعطا ادامه داد: روی دیگر سکه افرادی هستند که این مسأله را دستاویز مسائل سیاسی می‌کنند که این موضوع برای ما قابل پذیرش نیست. این شورا و شهرداری به دلایل مختلف نمی‌توانند نسبت به حذف نام شهدا بی‌تفاوت باشند.وی تأکید کرد: بی‌تردید رویه شورا نیز در راستای صحبت رهبر معظم انقلاب است و پیام ایشان فصل الخطابی است که شورا آن را دنبال خواهد کرد.
درحقیقت با این پیام مسیر روشن شده است.اعطا ادامه داد: عملکرد ۲۵ ماهه شورا در حوزه کمیسیون نامگذاری مشخص است. بحث کمیته ویژه نیز بررسی موضوع تابلوهای مزین به‌نام شهداست و مقرر است طی مدت یک ماه این بررسی را انجام و گزارشی ارائه کند.وی تأکید کرد: در این کمیته تلاش می‌کنیم پیش‌فرضی نداشته باشیم، اما شورا و مدیریت ارشد شهری نمی‌توانند دراین رابطه قصور و خطا را بپذیرند و قطعاً با هر خطایی، برخورد شدیدی خواهد کرد.
در اینکه برخی از این تابلوها مربوط به گذشته است و تغییری نکرده شکی نیست البته این به این معنا نیست که دردوره پیش توجه به این موضوع وجود نداشته اما به هرترتیب این موضوع مطرح شده و حتماً باید از این پس این موضوع به‌طورویژه مورد توجه قرار گیرد.