بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی بنیاد شهید به بیمه

گروه اجتماعی- در پی چالش های پیش روی بنیاد شهید و نقدهای نمایندگان مجلس از این بنیاد درباره توفیق نداشتن در فعالیت های اقتصادی اش که منجر به نارسایی در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری شده است، حالا مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه دی اعلام کرد، با توجه به قرارداد بیمه تکمیلی بنیاد شهید، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه این شرکت پرداخت نشده که در صورت واریز نشدن حق سرانه، ادامه خدمت‌رسانی توسط این شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.سجاد رامندی، با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی این شرکت با بنیاد شهید به ایسناگفت: در دو سال اخیر به طور متوسط ماهیانه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی ایجاد شده است که این مبلغ مربوط به هزینه‌های بیمه تکمیلی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تحت پوشش بنیاد شهید است.او با بیان این که این قرارداد بر اساس قانون ایثارگری مصوب مجلس منعقد شده است، ادامه داد: طبق بند الف ماده ۱۳ این قانون، دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار در این باره است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را دارد و ضلع سوم آن هم شرکت بیمه دی به عنوان بیمه گر این قرارداد است.وی قرارداد با بنیاد شهید را یک پروژه‌ کلان و ملی توصیف کرد و ادامه داد: به محض واریز حق سرانه، به سرعت پرداخت‌ها به بیمه شدگان و مراکز درمانی انجام می شود، در غیراین صورت ادامه خدمت رسانی با مشکل مواجه خواهد شد.به گزارش ایسنا، پیش از این نیز مدیرعامل بیمه دی در نشستی خبری با بیان این که پرتفوی درمان تکمیلی بنیاد شهید، بیمه دی را به رتبه دوم شرکت‌های خصوصی در بازار ارتقا داد، افزود: بیمه دی ۹۵ درصد پرتفوی قرارداد درمان ایثارگران را نزد بیمه‌گران اتکایی تحت پوشش قرار داده است، با این حال بنیاد شهید بابت هزینه‌های این پرتفوی حدود 1000 میلیارد تومان به بیمه دی بدهکار است.