پروانه مافی: تحقق انتظارات مردم رویکرد جدید اصلاح‌طلبان باشد

همدلی: پروانه مافی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی و از اعضای فراکسیون امید در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی همدلی، تحقق انتظارات مردم را، اساس تغییر رویکرد جدید اصلاح‌طلبان ارزیابی می‌کند و می‌گوید که اکنون اصلاح‌طلبان وضعیت مطلوبی در میان افکار عمومی دارند، ولی باید در راستای مطالبات مردم رویه خود را تغییر دهند.
مافی در پاسخ به این سوال همدلی که نظر او را درباره لزوم تغییرات در جریان اصلاح‌طلبی جویا شده، می‌گوید: این خود به معنای اصلاح‌طلبی است. یعنی اینکه افراد بتوانند نظرات خود را به راحتی بیان کنند تا با توافق کلی حتی بتوان در این جریان، تغییراتی هم ایجاد کرد. این خود، همان مفهوم اصلی اصلاح‌طلبی است و هم اکنون همه کسانی که سابقه دیرینه در حوزه اصلاح‌طلبی دارند و نیز همه جوانانی که به تازگی به این جریان پیوسته‌اند، به خوبی در حال اظهارنظرهایی کارآمد هستند که از میان همین اظهارنظرها و رویکردهای متفاوت، می‌توان استراتژی تغییر را پیدا کرد و آن را عملی ساخت.
این نماینده اصلاح‌طلب، مسیر فعلی جریان اصلاح‌طلبی را مثبت ارزیابی می‌کند و در پاسخ به این سوال که آیا هنوز اصلاح‌طلبان جایگاه قبلی خود را در میان مردم دارند یا خیر؟ می‌گوید: جایگاه اصلاح‌طلبان در میان مردم، جایگاه مطلوبی است. اصلاح‌طلبان اگر بتوانند در گفتمان اصلاح‌طلبی خود نگاه و تغییراتی را که مردم در نظر دارند لحاظ کنند، می‌توانند جایگاه خود را در بین افکار عمومی و طرفداران خود ارتقا دهند. در واقع محور باید مطالبات و خواسته‌های مردم باشد و چنانچه در این مسیر حرکت شود، افکار عمومی هم توجه ویژه‌ای خواهند داشت.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجموعه این تغییرات شامل چه مواردی می‌شود؟ می‌گوید: این تغییرات در واقع لحاظ کردن بیشتر انتظارات مردم است که اصلاح‌طلبان می‌بایست تلاش کنند این انتظارات را برآورده کنند. پیگیری و تحقق انتظارات مردم، اساس شکل‌گیری تغییرات اصلی و در نهایت تغییر رویکرد اصلاح‌طلبی خواهد بود. بنابراین باید گفت که اگر هم قرار است تغییری در رویه‌های اصلاح‌طلبی انجام شود، باید در مسیر خواست و مطالبات مردم باشد. این مردم هستند که انتخاب می‌کنند و اگر به مطالبات آنان توجهی نداشته باشیم انتخاب آنان تغییر می‌کند. ضرورت ایجاد تحول همان خواست ملت است. این خواست مردم است که در یک جریانی پویایی ایجاد می‌کند و حالا که سخن از ضرورت تغییر رویه است، باید به همین سمت و سو حرکت کرد.