زبان روسی و نایِ هفت بند!

مهدی مالمیر‪-‬ از قدیم و ندیم ها گفته اند که حنجره یا به اصطلاح نای هفت بند دارد. استاد باستانی پاریزی هم کتابی منتشر کرده اند به نام «نای هفت بند». این اصطلاح گویا از صدای مرغکی وحشی برگرفته شده و یک نوع ساز بادی هم به این نام و نشان داریم اما در بنیاد، این عبارت کنایتی است به اینکه حرف را پیش از بر زبان جاری ساختن و از حنجره خارج کردن، باید از هفت بند گذراند و سخن را بارها سنجید و از هفت بند و دروازه گذر داد و حک و اصلاح کرد تا پس از آن، گوینده دچار خسران و پشیمانی و خدای نخواسته انگشت نما شدن نشود. این نصیحت خوبی است برای ما مردم عادی. همه ما از بزرگ و کوچک هم تجربیات گزنده‌ای داریم از حرف‌های نپخته و سخنان نیم جویده‌ای که بر زبان راندیم و ...
شرمساری اش گهگاه تا به آخر عمر با ما همراه و همنشین خواهد بود! اگر مردم عادی برای حرف زدن و ابراز نظر کردن هفت بند و بست دارند، سیاست‌پیشگان بی‌هیچ گزافی باید سخنان شان را از هفتاد دروازه و چه بسا بیشتر بگذرانند و پخته‌تر سخن بگویند و از حساب بانکیِ اعتبارشان میان مردم نکاهند. این زیاده آمد تا نگارنده این ستون اشاره‌ای داشته باشد به سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس که فرموده‌اند: آموزش زبان روسی در شهرهای شمالی می تواند موضوع قابل بررسی ای باشد! این سخنان شگفتی آور در حال و هوایی در صحن مجلس طنین می افکند که برنامه حذف زبان انگلیسی از مدارس ورد برخی زبان ها شده است. برخی گویا می پندارند زبان انگلیسی زبان امپریالیسم و استکبار جهانی است و فراگرفتن آن امری ضروری نیست و تلف وقت و سرمایه است و غافل از اینکه، این زبان چه بخواهیم چه نه، چه دوستدار آن باشیم چه نه، زبان بازرگانی، علم و تجارت است و همه آنهایی که رنج آموختن زبان انگلیسی را بر خود هموار می‌کنند، نه عاشق شکسپیر نمایشنامه‌نویس نامور هستند و نه سر و سری با امپریالیسم و استکبار جهانی دارند.
فرا گرفتن زبان انگلیسی برای تجارت و بازرگانی امروز یک ضرورت است و اگرنه همه، سیاستمداران و تجار تا آنجا که می‌توانند باید با این زبان آشنا باشند و یا دست کم آنهایی که به این زبان آشنایی دارند را به کار گمارند که بی‌زبان انگلیسی تجارت جهانی و فعالیت در حوزه اقتصاد جهانی کاری پیچیده می‌شود. از همه اینها که بگذریم، شگفتی آور اینجاست که چرا نماینده محترم مجلس خواهان فراگرفتن زبان روسی در شهرهای شمالی شده‌اند؟ آیا تحقیقات میدانی ای صورت داده اند که شهروندان گرامی ما در شهرهای شمالی علاقمند به یاد گرفتن روسی هستند؟ آیا ضرورت تجاری و اقتصادی خاصی را برای فراگیری زبان روسی پیش چشم دارند و بیان نکرده‌اند؟ امروز اگر انگلیسی در جهان تدریس می‌شود فقط و فقط به سبب آن است که بی آن امور هیچ کشوری که در اقتصاد جهانی فعال است، نمی‌گذرد. زبان روسی در این میان چه اهمیتی دارد؟ آیا زبان علم و بازرگانی است؟ اگر زمانی زبان روسی به نویسنده بزرگ اش مثل داستایوفسکی، پوشکین و ... می نازید امروزه در دنیای ادبیات هم چیزی دندان گیری ندارد و اگرنه همه، بیشتر کتاب های نویسندگان قدیمی روسی به دست و فکر مترجمان معتبر کشورمان به فارسی درخشان برگرداننده شده اند و نیازی به فراگیری زبان روسی به شکل همه گیر آن نیست. ای کاش برخی سیاستمداران و مدیران پیش از سخن گفتن کمی اندیشه می کردند و سیلاب کلمات را از هفتاد بند حنجره و نای می گذراندند و برای خودشان خروار خروار انتقاد و متلک نمی‌خریدند!