آب سدهای تهران 235 میلیون متر مکعب افزایش یافت

سیدحسن رضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص آخرین وضعیت مخازن سدهای پنج‌گانه تهران، گفت: در حال حاضر حجم مخازن سدهای پنج‌گانه تهران 812 میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 235 میلیون مترمکعب بیشتر است.
وی ادامه داد: اگر چه وضعیت مخازن سدهای پنج‌گانه تهران نسبت به سال قبل بهتر است اما باید این را متذکر شد که باید صرفه‌جویی در مصرف آب جدی گرفته شود چرا که کشور کم آبی هستیم. باید خود را با کم‌آبی سازگار کنیم هر چند که مردم پذیرفته‌اند که در مصرف آب باید مدیریت کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: رفتار و مدیریت مصرف آب را در 80 درصد مردم که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند می‌توان دید و تنها 20 درصد هستند که پرمصرف هستند و آنها را باید به نوعی در مدیریت مصرف آب تشویق کرد.
رضوی تأکید کرد: متأسفانه این20 درصد را پرمصرف‌ها و مرفهین تشکیل می‌دهند اما باید تأکید کنم که با یک نسخه مثل گران شدن تعرفه یا فرهنگ‌‌سازی نمی‌توان مصرف آب شرب این پرمصرف‌ها را به سمت نرمال بودن سوق داد.
به گفته وی، حجم ورودی آب از اول مهر تا 29 مهر ماه امسال 72 میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به سال گذشته که 42 میلیون مترمکعب بود، 72 درصد رشد داشته است.
گفتنی است، در حال حاضر حجم آب مخزن سد امیرکبیر 135 میلیون مترمکعب، سد لتیان 52 میلیون مترمکعب، سد لار 125 میلیون مترمکعب، سد طالقان 279 میلیون مترمکعب و سد ماملو 221 میلیون مترمکعب است. این در حالی است که حجم آب مخزن سد امیرکبیر درسال گذشته 127 میلیون مترمکعب، سد لتیان 30 میلیون مترمکعب، سد لار 30 میلیون مترمکعب، سد طالقان 266 میلیون مترمکعب و سد ماملو124 میلیون مترمکعب بود.