توسعه مبانی فرهنگی

سیده‌فاطمه ذوالقدر- ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش علم و دانش، آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون‌پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی، افزایش توانایی‌های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه، از مولفه‌هایی است که باید همواره پیش روی متولیان فرهنگی جامعه باشد.
ترمیم و توسعه فرهنگ عمومی و تغییر و اصلاح در باورها و دیدگاه‌های مردم و مسئولان، امری تدریجی، کم‌جلوه و پنهانی و تحقق آن زمان‌بر است، لذا باید امیدوارانه با  دخالت دادن افراد جامعه برای تغییر، قدرت فرهنگ در جهت تحول و تکامل جامعه را باور کرد و در این راستا باورهای اصیل مذهبی و ملی مردم و جامعه به عنوان پایه‌های بنیادین برای کمک به تغییر لحاظ شود. 
در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون فرهنگی از جمله متولیان امور فرهنگی است که با بررسی قوانین موجود، نظارت بر اجرای آن و بر عملکرد نهادهای فرهنگی و اصلاح و وضع قانون جدید مطابق با ضروریات روز، سعی در تحقق اهداف مذکور جهت توسعه کشور دارد. البته وضع قانون اگرچه تا حدودی راهگشا است اما هیچ‌گاه به تنهایی توان تغییر و توسعه فرهنگ، نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارها را نخواهد داشت، مگر با همگرایی مردم و مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و روش‌های نوین و لحاظ علایق و سلایق افراد جامعه و انطباق صحیح آن با سیاست‌ها و راهبردها.  
وظیفه حاکمیت است که در راستای گسترش مبانی فرهنگی چون شایسته‌سالاری، اعتماد و انضباط اجتماعی، قانون‌مداری و رعایت حقوق و احترام به عقاید سایر افراد جامعه، فرهنگ حفظ محیط زیست، فرهنگ کار و کارآفرینی، وجدان کاری، مصرف صحیح، مردم‌سالاری دینی و... برنامه‌ریزی کند و در توسعه آن بکوشد، در این میان نقش شهروندان موثر جامعه، فعالان مدنی، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز حائز اهمیت است.
برنامه‌ریزی فرهنگی می‌تواند امکان به‌کارگیری دقیق‌تر مدیریت‌ و سازمان‌ها و طراحی فعالیت‌های فرهنگی متناسب با اهداف و اولویت‌ها را فراهم آورد. این برنامه‌ریزی باید واقع‌بینانه و دست یافتنی صورت گیرد، نه اینکه براساس خواست و میل قلبی جمعی از مسئولان، برنامه‌های ایده‌آل و دور از واقعیتی رقم زد که نه تنها جامعه پذیرای آن نیست بلکه فاصله ایشان را از این اهداف ایده‌آل دورتر می‌کند. اینکه بعضی اقدامات فرهنگی به‌رغم برنامه‌ریزی و بودجه‌گذاری، به شکست می‌انجامد، به این دلیل است که اهداف در‌نظر گرفته‌شده مبتنی بر واقعیات، روحیات و امکانات جامعه نیست. برنامه‌ریزی برای توسعه‌ فرهنگی در کنار دیگر برنامه‌ریزی‌ها، فرآیند توسعه را تسهیل خواهد کرد و تصویری از آینده کشور را به ما نشان می‌دهد.