قدرت نمايی نفتی دولت روحانی

در حال حاضر که کشور ايران تحت تحريم‌هاي نفتي آمريکا قرار دارد، افزايش ظرفيت توليد نفت کشور به هر شکل، دولت ترامپ را به شکست در سياست‌هاي خصمانه خود نزديک‌تر مي‌کند. حال کشف ميدان نفتي نام‌آوران هم خشم دشمنان را بيش از هر زماني برانگيخته و زمينه‌هاي قدرت‌نمايي اقتصادي ايران را هم فراهم آورده است. آنها که درصدد شکست اقتصادي ايران هستند، حال بايد نسخه جديدي را براي غلبه بر ايران به هم‌‌پيمانان خود تجويز کنند، چراکه اکنون پس از گذشت يک سال از تحريم همه‌جانبه ايالات متحده آمريکا عليه کشور، جهان متوجه شده است که پاي بازار نفت بدون ايران لنگ مي‌زند. حال با اکتشاف اين ميدان جديد نفتي، مسئولان وزارت نفت با دست بازتري مي‌توانند پاي ميز مذاکرات بنشينند و عرضه و تقاضاي بازار را تحت تاثير قرار دهند. طرف‌هاي مقابل نيز چاره‌اي جز سر خم‌کردن در برابر اين قدرت نفتي دنيا ندارند. وزير نفت نيز روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که آيا جايگاه نفتي ايران در دنيا پس از اين کشف، توسعه پيدا مي‌کند، گفت: در عمليات بازار، اولويت با ظرفيت قابل‌عرضه نفت است و هيچ‌کس نمي‌تواند ذخاير قابل‌بازيافت يک کشور را ناديده بگيرد. بيژن نامدار زنگنه با بيان اينکه در کوتاه‌مدت ظرفيت توليد قابل عرضه است، تاکيد کرد: در ميان‌مدت و بلندمدت کسي نمي‌تواند ميدان نفت و گاز اثبات‌شده يک کشور را ناديده بگيرد. به گفته او بهترين الگو براي توسعه صنعت نفت اتکا به ظرفيت داخلي و استفاده از تکنولوژي و سرمايه خارجي است. زنگنه همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه آيا وزارت نفت برنامه‌اي براي اکتشاف در خزر دارد تشريح کرد: در حال حاضر اکتشاف در خزر در اولويت کار وزارت نفت نيست. اين مقام مسئول با بيان اينکه ضريب بازيافت در مخازن مختلف با توجه به ذخيره مخزن، سنگ مخزن و عوامل ديگر متفاوت است تصريح کرد: بايد تلاش کنيم تا ضريب مخازن را در ميدان نفتي کشور توسعه دهيم و اين مسأله در اولويت قرار گيرد. زنگنه با بيان اينکه ايران به دو روش ارتقاي فناوري ملي و تعامل بين‌المللي با هدف دستيابي به تازه‌هاي روز دنيا به دنبال افزايش بازيافت است، يادآور شد: ضريب بازيافت در دنيا به دليل رشد فناوري در حال افزايش است.
افزايش 2/2 ميليارد بشکه‌اي ذخاير نفت قابل استحصال
به گفته وزير نفت فعاليت‌هاي اکتشافي نفت از سال 1395 آغاز شده و با توجه به اينکه حدود 31 ميليارد بشکه اکتشاف‌هاي پيشين بوده است، حدود 22 ميليارد بشکه به ذخاير نفت درجاي کشور و 2/2 ميليارد بشکه به ذخاير نفت قابل استحصال کشور افزوده مي‌شود. زنگنه همچنين يادآور شد: قبلا در اين منطقه ميادين منصوري، سوسنگرد، آب‌تيمور، سپهر، جفير و دارخوين را داشتيم که زير اين ميادين لايه نفتي کشف شده بود. او با بيان اينکه احتمال گسترش اين ميدان به سمت جنوب‌غربي و شرقي وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه اين نفت فشرده است با تکنولوژي فعلي، ذخيره بازيافت 2/2 ميليارد بشکه به توليد اضافه مي‌شود و اين در شرايطي است که ضريب بازيافت 53 ميليارد بشکه در هر يک درصد اضافه‌برداشت به معناي افزايش 32 ميليارد دلار به ثروت است.