>علت سماجت دولت

با این حال به نظر می‌رسد برای آنکه مالیات‌گیری از این خانه‌ها جنبه جدی تری پیدا کند در بودجه سال 99 سازو کار جدید و عملیاتی تری تعریف شده است. عیوض زاده در این باره می‌گوید: دلیل سماجت دولت مشخص است، آنها پول ندارند در نتیجه به صورت سفت و سخت پشت قضیه را گرفته‌اند تا این بار قانون زمین مانده را عملیاتی کنند.
بررسی‌ها هم حاکی از آن است که سماجت عجیبی از سوی دولت برای این موضوع وجود دارد بطوریکه در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است اما در همین اثنا تلاش شده عملیاتی شدن موضوع تضمین شود بطوریکه کمیسیون تلفیق هم برای برآورده‌شدن نظر دولت تلاش کرده تا در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، از جمله این الزامات موظف کردن دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است.
طبق طرح مذکور بنا شده درآمد حاصله از این مالیات گیری از محل این پایه مالیاتی، به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم شود.