حالا جزء مردم شدید؟

مجید ابهری‪-‬ پخش سخنان فائزه‌هاشمی‌از بی بی سی و تجزیه وتحلیل آن توسط برخی از کارشناسان جدا از تعجب موجب تاسف است. تعجب از اینکه ایشان علاوه بر اینکه عضو یکی از قدرتمندترین خانواده‌ها در تاریخ انقلاب است امروز به نیروی اپوزیسیون تغییر مکان داده است. تاسف از اینکه ایشان فراموش کرده‌اند که نسل انقلاب وجنگ هنوز زنده است و آلزایمر سیاسی همه گیر نشده است. مرحوم پدر ایشان بیش از سی سال قدرت اول تا سوم کشور بودند و بخشی از وقایع و موارد امروز با تدبیر و یا با مشارکت وی تحقق پذیرفته است. شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی دفاع، ریاست جمهور، ریاست قوه مقننه، ازمشاورین مورد اعتماد امام (ره) و ازچهره‌های اصلی تصمیم ساز ومعمار انقلاب اسلامی‌از مشاغل ایشان بوده است. برادران محترم ایشان درپیکر اقتصاد کلان کشور ،صنعت نفت و صنایع وابسته برای مدت‌های طولانی فعال بودند وهمشیره ایشان به عنوان یک بانوی خیرخواه در راس بنیاد بیماری‌های خاص بوده وشرایط دارویی و درمانی این اقشار مظلوم برکسی پوشیده نیست. از اطرافیان که بگذریم دوران نمایندگی ایشان و مسئولیت ورزش بانوان توسط وی، گویای تفکرات و دیدگاه‌های وی است؛ چرا امروز به فکر تغییر افتاده‌اند؟ براساس تجربه چهل ساله بودن در کنار جوانان ایرانی فهمیدم که فرزندان ما گوششان از حرف‌های قشنگ پر است؛ سبک زندگی شما سند معتبری برای افکار واقعی شماست. زندگی خصوصی هر فرد و اطرافیانش دقیقا به خود وی ارتباط دارد اما شخصیتی در جایگاه خانوادگی شما مشمول فرد معمولی وعادی نمی‌شود. شما که بی بی سی را تریبون خود انتخاب می‌کنید واقعا دشمنی آنها را با ملت ایران تشخیص نداده‌اید؟ در طول بیش از چهل سال زندگی سیاسی اجتماعی خودتان علیرغم امکانات و حمایت‌ها چه قدمهایی برای زنان بی پناه برداشتید؟ (جهت اطلاع ایشان باید عرض کنم فرایندی بنام «تاریخ» در جوامع بشری وجود دارد که برخلاف تمایلات ما تمام فعل وانفعالات رفتاری ما مخصوصا بزرگان و مدیران ارشد را ثبت وضبط می‌کند. هرچند ممکن است تاریخ نویسان نیز تحت تاثیر برخی عوامل قرار گرفته و بعضی رفتارها و وقایع را کمرنگتر یا پر رنگتر جلوه دهند.) امکانات موجود دراختیار شما در دوران مرحوم پدرتان یا دوران نمایندگی شما میتوانست کمکی هر چند کوچک برای آسیب دیدگان در جامعه باشد .چند دختر و زن معتاد را نجات دادید؟ برای زنان قربانی خشونت چه اقداماتی انجام دادید؟ چرا قربانیان سوختگی،این دختران دردمند را ملاقات نکردید تا حداقل مرهمی‌برزخم‌هایشان باشید؟ در تمام دنیا فرزندان دولتمردان در امور خیر و فعالیت‌های اجتماعی پیشگام هستند شما هم می‌توانستید با تجمیع فرزندان دولتمردان چنین حرکاتی ولو سمبولیک بنمایید. شما که طرفدار تغییر هستید اولین قدم را در مورد خود و اطرافیانتان بردارید ودر شرایط یک مادر ایرانی در این تنگناهای اقتصادی در همان شرایط زندگی کنید. در آنصورت من اولین مرید و پیرو شما خواهم بود. در هر حال به عنوان یک معلم از شما می‌خواهم درد و شکایت خانواده را نزد دشمن نبرید و موجب آزار روح پدر بزرگوارتان نگردید.