روحانی باید چه کند؟

علی صوفی‪-‬ موضوع هواپیمای اوکراین یک مسئله امنیت ملی و نظامی‌است. در مسائل نظامی‌عموما مسائل طبقه بندی شده است و برخی موضوعات
به گونه ای است که نمی‌توان آن‌ها را به هیچ وجه
بازگو کرد .
این معذوریتی است که معمولا وجود دارد، زمانی که امام، قطعنامه را پذیرفتند یک بیانیه صادر کردند و در آن به مردم گفتند که من می‌خواهم همه چیز را به شما بگویم
اما مجالش نیست چون دشمن از آن
سوءاستفاده می‌کند.
بنابراین در شرایط فعلی و درباره
پشت پرده مسائل نظامی‌در شرایطی که هنوز
وضعیت ما خاص است نمی‌توان همه چیز را بازگو کرد.
اما درباره واکنش منفعل آقای روحانی در شرایط کنونی پیرامون واقعیت‌های هواپیمای اوکراینی باید گفت او تنها رئیس جمهور نیست. وی طبق قانون اساسی باید نفر دوم نظام باشد، مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورایعالی امنیت ملی کشور هم هست. بنابراین امنیت ملی به ایشان هم مربوط می‌شود.
از سویی مسئله‌ای مثل حادثه هواپیمای اوکراین دیگر مسئله افزایش بنزین نیست که رئیس جمهور بگوید من تاریخ اجرایی شدنش را نمی‌د‌انستم. در ماجرای هواپیمای اوکراین بحث مسئله امنیت ملی در سطح حفظ
امنیت است. یعنی خیلی بالاتر از منافع حیاتی و منافع مهم. در اینجا قطعا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی حق داشته در جریان واقعیت قرار بگیرد و نمی‌شد که مسئله از او پنهان بماند .
شاید اگر آن طور که سخنگوی دولت صریحا دیروز گفت آن‌ها هم در جریان ماجرا نبودند دلیل چرایی این موضوع را بررسی کرد. در این رابطه باید اتمام حجت و حدود سران قوا به رسمیت شناخته شود. طبیعتا باید رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به حفظ امنیت کشور است مشارکت داشته باشد.