هشدارهای فرشاد مومنی درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران

فرشاد مومنی اقتصاددان برجسته اصلاح طلب ضمن انتقاد جدی از لایحه بودجه 99 و اشاره به برخی آمارها در این زمینه، اعلام کرد: تصویری که لایحه بودجه 99 نشان می دهد این است که اقتصاد ایران در لبه پرتگاه قرار دارد.به گزارش مهر، فرشاد مؤمنی  در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با اشاره به این ‌که اقتصاد ایران با ایرادهای بنیادی روبه روست، یادآور شد: باید اول جسارت آن را داشته باشیم که تصویر واقعی از کاستی‌های اقتصاد ایران ارائه دهیم؛ اکنون این تصویر واقعی وجود ندارد. پس از آن که این تصویر واقعی نشان داد که ما در لبه پرتگاه ایستاده‌ایم و هیچ‌کس نمی‌تواند این ابرچالش‌ها را رد کند، آن گاه به یک جسارت بالاتر نیاز داریم و آن ارائه تحلیلی از کارنامه اقدامات ما در سال‌های گذشته است.
وی افزود:  به دلیل اقداماتی که از سال ۶۸ تاکنون رخ داده، سهم امور حاکمیتی مانند سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها از کل بودجه به ۱۱ درصد رسیده است؛ این ها نشان می‌دهد که اقتصاد ما با بحران روبه روست. به گفته مؤمنی، ۹۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد برای وارداتی که انجام می‌شود، یارانه می‌دهیم ولی نام آن را قاچاق می‌گذاریم؛ باید چنین مسائلی در مجلس بعدی تعیین تکلیف شود. وی دو عامل اصلی عدم دستیابی به موفقیت‌ها در برنامه‌ریزی‌ها را تصلب اندیشه‌ای و منفعتی یا مالی از سوی سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و حکمرانان دانست.