مگر ما توده‌اي هستيم كه بخواهيم«نفوذ» كنيم؟

آرمان ملي: نگاه‌هاي متفاوت و متناقضي در جريان اصلاحات پيرامون مسأله انتخابات در شرايط کنوني وجود دارد، اما اين تقابل‌ها با توجه به نتايج بررسي صلاحيت‌ها به عملي يکسان منجر شده است؛ چرا که سرنوشت بحث‌ها درباره حضور يا عدم حضور در انتخابات و همچنين شيوه‌هاي حضور در انتخابات در شرايطي که عملا کانديدايي از جريان اصلاحات براي رقابت با رقيب سنتي باقي نمانده بي‌نتيجه مانده است. در اين شرايط اصولگرايان با تأکيد بر «رقابتي بودن انتخابات» تلاش دارند تا حضور کمرنگ يا در برخي حوزه‌ها بي‌رنگ جريان اصلاحات را نوعي «استراتژي» معرفي کنند که از سوي اصلاح‌طلبان براي «بازيابي اعتبار» در دستور کار قرار مي‌گيرد. در همين راستا، خبرگزاري فارس با استناد به يکي از مصاحبه‌هاي محمدرضا تاجيک که ماه‌ها پيش منتشر شده است، مي‌نويسد که بر اساس گفته‌هاي اين تئوريسين اصلاح‌طلب «جريان اصلاحات نيازمند يک تعطيلات تاريخي است». فارس اما در همين نقطه متوقف نمي‌ماند و اين خبرگزاري مي‌کوشد تا اظهاراتي که سعيد حجاريان در شماره بهمن ماه نشريه «ايران فردا» مطرح کرده است، در برابر اظهارات محمدرضا تاجيک قرار دهد. حجاريان مي‌گويد: «عده‌اي پيش‌تر مي‌گفتند بايد افرادي گمنام را کانديدا کرد که ناشناس به مجلس بروند تا بلکه کاري کنند. من همان موقع گفتم، مگر ما مانند توده‌اي‌ها يا گروهک‌ها مي‌خواهيم در داخل مجلس نفوذ کنيم؟ يا قرار است براي گرفتن پست، خود را سفيد نگه داريم؟ بسيار غلط است که افراد مي‌خواهند به‌صورت نفوذي در داخل ارکان نظام اعم از لشگري و کشوري رخنه کنند. هر فردي بايد مواضع‌اش را شفاف و بدون پرده‌پوشي اعلام کند».
واقعيت حرف‌هاي حجاريان
بازخواني متن گفت‌وگوي حجاريان نشان از نوعي تحريف دارد. حجاريان در مصاحبه خود عنوان مي‌دارد که انتخابات به شمشيري دو لبه مي‌ماند و گاهي تقويت کننده و گاهي چون نمونه افغانستان، تضعيف کننده دموکراسي و همبستگي در کشور است. وي در ادامه با بيان اينکه «ورود چند نفر از گوشه و کنار به مجلس اثري نخواهد داشت» تصريح مي‌کند: «عده‌اي پيش‌تر مي‌گفتند بايد افرادي گمنام را کانديدا کرد که ناشناس به مجلس بروند تا بلکه کاري کنند. من همان موقع گفتم، مگر ما مانند توده‌اي‌ها يا گروهک‌ها مي‌خواهيم در داخل مجلس نفوذ کنيم؟ يا قرار است براي گرفتن پست خود را سفيد نگه داريم؟ بسيار غلط است که افراد مي‌خواهند به‌صورت نفوذي در داخل ارکان نظام اعم از لشگري و کشوري رخنه کنند. هر فردي بايد مواضع‌اش را شفاف و بدون پرده‌پوشي اعلام کند. بنابراين انتخابات جنبه تاکتيکي هم ندارد. اما به هر تقدير تاريخي براي انتخابات مشخص و صندوق‌هايي برپا کرده‌اند؛ اين تمهيدات اين خاصيت را دارد که راست‌گرايان تأييد شده زير ذره‌بين قرار مي‌گيرند و هر کسي مي‌تواند درباره آن‌ها شروع به کاوش کند و عندالزوم کشفياتش را در فضاي مجازي نشر دهد». آينده نشان خواهد داد که چرا و با چه هدفي سخنان حجاريان را با عينک سياسي خود منتشر کرده‌اند.