تاکنون مدرک قطعی درباره انتقال کرونا از اجساد نداریم  

گروه اجتماعی- ویروس کرونا آن قدر بی رحمانه آمد و همه را شوکه کرد که بسیاری از آداب و رسوم دیرینه و سبک زندگی را تغییر داد.
 شاید برخی از آن ها پسندیده باشند مثل رعایت حریم افراد و رعایت بهداشت فردی و عمومی و برخی از آن ها که البته برای سلامت خودمان هم بود و هست، اگرچه ناگزیر از آن هستیم اما برایمان دردآور است. این روزها بنابر مصلحت الهی برخی از خانواده ها سوگوار عزیزان شان اند که به دلیل ابتلا به این بیماری دار فانی را وداع گفته اند، اما شرایط بهداشتی و پروتکل های خاک سپاری این مرحومان بنا به اضطرار به گونه ای است که تا حدود زیادی خانواده و نزدیکان فرد درگذشته در هنگام تدفین دور از محل دفن قرار می گیرند.
 این شرایط یا توجه به انبوه عاطفه و احساساتی که در میان ایرانی ها وجود دارد، به نوعی شاید وداع پایانی خانواده با عزیزشان را کمرنگ و دردناک کرده است. در عین حال شرایط کنونی بهداشتی و ضرورت رعایت سلامت بازماندگان، چاره ای جز انجام قواعد تعیین شده توسط وزارت بهداشت نیست.  
همین موضوع و رعایت قواعد و پروتکل های بهداشتی خاک سپاری جان باختگان کرونا باعث شده است طبق گفته ناهید کرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران  به صورت مداوم سلامت تطهیرکننده، حمل‌کنندگان متوفی و قبرکن‌ها چک ‌شود و تا کنون هیچ موردی از ابتلا به کرونا دیده نشده است.


سازمان بهداشت جهانی چه می گوید؟
سازمان بهداشت جهانی به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی سلامت، در ابتدای امر و زمانی که شیوع کرونا از چین پا را فراتر گذاشت به تدوین پروتکلی در خصوص اجساد مرتبط با کرونا  اقدام و ایران نیز مبتنی بر همین پروتکل، دستورالعمل های بومی طراحی کرد. به نظر می رسد رعایت این پروتکل باعث شده است، سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین اظهارنظر(دوروز قبل)  درباره اجساد مبتلا به ویروس کرونا تاکید کند : «تا به امروز هیچ مدرکی مبنی بر آلوده شدن افراد در معرض اجسادی که بر اثر COVID19 در
گذشته اند، نداریم.»
به طور قطع نمی توان این اظهارنظر را الزاما بهانه ای برای از میان برداشتن ضوابط بهداشتی موجود تلقی کرد اما شاید این پیام تا حدودی از نگرانی ها در خصوص ابتلای احتمالی خانواده ها و افراد ایثارگری که این روزها در غسال خانه ها و آرامگاه ها مشغول خدمت هستند، بکاهد.