ريشه‌كني اپيدمي مانند آرامش قبل از توفان

آرمان ملي: در چند روز گذشته کاهش آماري تعداد مبتلايان به کرونا در کشور همچنان ادامه دارد و اين امر موجب اميداوري بسياري از مردم شده‌ است. در شرايطي که روزانه هفت تا هشت‌درصد از آمار تعداد مبتلايان و مرگ مير بر اثر کرونا به گفته وزارت بهداشت کاسته مي‌شود که هنوز گنجايش 95‌درصد بيمارستان‌هاي کشور پر است. روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت تعداد مبتلايان به کرونا در حد فاصل روزهاي دوشنبه (25 فروردين) تا سه‌شنبه (26 فروردين) را 1574 بيمار و تعداد مرگ در اين مدت را 98 نفر اعلام کرد که در مقايسه با آماري که روز دوشنبه منتشر شده بود، با کاهش 10‌درصدي همراه است. بنا به گفته کيانوش جهانپور مجموع بيماران کوويد19 در کشور، تاکنون به عدد 74877 نفر، تعداد مرگ بر اثر اين ويروس به 4683 نفر رسيد و 48129 نفر از بيماران، بهبود يافته‌اند. از سوي ديگر 3691 نفر از بيماران مبتلا به کوويد19 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. با توجه به اين آمار نظر عليرضا زالي فرمانده ستاد مديريت کرونا در تهران نيز قابل تامل است، او گفته که به اين نتيجه نرسيده‌ايم که بيماري کرونا چه زماني از بين مي‌رود و دنيا معتقد است بايد با اين ويروس هم‌زيستي کنيم تا کرونا در تهران کنترل نشود اين عارضه در کشور کنترل نخواهد شد.
از سوي ديگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي نوشت که ايران تا کنترل موج اپيدمي کرونا فاصله دارد. دفتر مطالعات اجتماعي اين مرکز در بخشي از اين پژوهش به «پيش‌بيني موج دوم شيوع بيماري و اقدامات لازم براي آمادگي با آن» پرداخته است که طبق اين پژوهش اقدامات دولت و مديريت بحران را در آغاز شيوع اپيدمي کرونا در ايران ضعيف توصيف کرده است. هرچند اين مرکز يادآور شده که در حال حاضر، ارائه خدمات سلامت و امکانات براي بستري بيماران قابل قبول است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به‌نظر شماري از کارشناسان و اپيدميولوژيست‌ها احتمال داده که موج دوم شيوع بيماري رخ خواهد داد ولي زمان و بزرگي آن به‌درستي قابل تعيين نيست. اين گزارش درحالي نسبت به موج دوم بيماري در ايران هشدار مي‌دهد که اخيرا محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران گفته بود که بازگشايي کسب و کارها موج دوم همه‌گيري کرونا را به‌دنبال دارد و موجي از نگراني را به همراه داشته است.
«کيت الايزا» وارد بازار مي‌شود
دبير ستاد زيست فناوري معاونت علمي رياست جمهوري از ورود «کيت الايزا» با قيمت 30‌هزار تومان تا دو هفته ديگر به بازار خبر داد. مصطفي قانعي، دبير ستاد زيست فناوري معاونت علمي رياست‌جمهوري درباره ويژگي‌هاي «کيت الايزا» که به‌زودي قرار است، در آزمايشگاه‌ها توزيع شود، بيان کرد: «کيت الايزا مي‌تواند به روش کمي پادتن‌هايي که عليه بيماري کوويد 19 ايجاد شده را اندازه‌گيري کند. بنابراين اگر پادتن فردي مثبت باشد و از لحاظ کمي داراي پادتن بالاتري باشد به آن معني است که بيماري را گرفته و بدن او نيز عليه اين بيماري پادتن را ساخته است. به هيچ‌وجه اين کيت براي تشخيص نيست و اصلا براي تشخيص کاربردي ندارد و تنها نشان مي‌دهد که شخص مبتلا به کوويد 19 شده است يا خير، به عبارتي با اين کيت نمي‌توان گفت که در همين لحظه آيا شخصي کرونا دارد يا ندارد. کيفيت کيت مورد بررسي قرار گرفته، ولي بايد تاييديه آن را مراجع رسمي بدهند تا پس از آن وارد بازار شود و به توليد انبوه برسد.» وحيد يونسي، مدير تحقيق و توسعه شرکت دانش بنيان پيشتاز طب که توليد کيت الايزا را آغاز کرده‌اند، درباره توليد کيت‌هاي الايزا به ايلنا گفت: اين کيت بر پايه تست سرولوژي است که به بررسي و سنجش آنتي بادي مي‌پردازد، يعني به نوعي مشخص مي‌کند افراد فارغ از اينکه علامت داشتند يا نداشته‌اند، سابقه مبارزه با اين ويروس را دارد يا خير.