وزارت بهداشت: متوفیان کرونا می‌توانند در کنار سایر اجساد دفن شوند

در پی انتشار گزارش های رسانه ای درباره کم و کیف تدفین و تغسیل جان باختگان کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت دیروز در واکنش به این گزارش ها گفت: پروتکل تغسیل و دفن بهداشتی از گذشته تا به امروز بوده و یک دستورالعمل فنی و معتبر است و نکته‌ای که سازمان جهانی بهداشت مبنی بر انتقال ویروس درباره اموات اعلام کرده برای این است که جلوی برخی رفتارهای افراطی گرفته شود، اصلاً  روی اجساد آهک ریخته نمی‌شود و آن ها در کنار سایر اجساد دفن می شوند.
گزارش خراسان حاکی است، سازمان بهداشت جهانی چهارروز قبل اعلام کرده بود که « تاکنون مدرکی مبتنی بر انتقال ویروس از این اجساد در دست نداریم.»در همین زمینه، سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: این‌که در برخی جاها گفته شده که این فوت شدگان نباید در آرامستان‌ها یا کنار بقاع متبرکه دفن شوند، در این پروتکل وجود ندارد. این پروتکل از گذشته وجود داشته و در سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد. وی ادامه داد: فقط ممکن است جایی که سطح آب زیرزمینی بالاتر باشد، احتیاط بیشتری انجام شود. غسل کردن این فوت شدگان با رعایت موارد بهداشتی انجام می‌شود. بدون تجمع افراد و با رعایت فاصله گذاری می‌تواند این مراسم انجام شود و منتقد رفتارهای افراطی هستیم که در برخی جاها ممکن است انجام شده باشد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره آمار جان باختگان گفت: متأسفانه بررسی آمار حکایت از آن دارد که همین دو روز اخیر یک سوم تعداد فوتی‌ها مربوط به شهر تهران بوده است البته این عدد نسبت به هفته های گذشته به طور کلی 40 تا 70 درصد کاهش داشته است.