کشف دارو و زیست جهان پسا کرونا

با شیوع کرونا در جهان و گمانه زنی درباره آنچه پسا کرونا شناخته شده به نظر می‌رسد در آینده زیست جهان و زیست خانگی با انقلابی عظیم روبه رو خواهد شد. ما شاهد ایجاد فضایی خواهیم بود که در آن تمام تلاش به سمت و سوی انقلابی در حوزه سلامت، بهداشت و درمان متمرکز خواهد شد. کسب و کارها گرایش شدیدتری به ایجاد فضای بهداشتی برای جوامع هدف خود خواهند داشت و بدین ترتیب استفاده از فناوری‌های سبز، سیستم رباتیک و هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف از جمله در حمل و نقل در سطح بین المللی و داخلی رشد محسوسی خواهد داشت. تقویت کلینیک‌ها و داورخانه‌های خصوصی همراه با پزشکان مجرب نیز در همین فضا قابل پیش بینی است. با توجه به روند حرکتی ویروس‌ها در چند دهه اخیر که نشان داده است به طور متناوب و در زمان‌هان محدود شده نسبت به دور قبلی با قدرت بیشتری باز می‌گردد به تبع پیش بینی‌ها در بازار اقتصاد و کسب و کار جهانی به این سوی می‌رود که محتمل است ویروس کووید 19 با قدرت بیشتری به جامعه بین المللی بازگردد و لذا باید از هم اکنون برای جلوگیری از غافلگیری استراتژیک نسبت به آن اندیشد چرا که اگر دوره‌های قبلی نظام بین الملل با برخوردهای خارج از منطق و تدبیر به مواجه با ویروس‌های همه گیر پیش می‌رفت.و پس از عبور از آن بحران‌ها چاره اندیشی برای بازگشت ویروس به جهان را نداشت، یا اینکه برخی دولت‌ها با انگشت اتهام به سوی یکدیگر در معادلات بین المللی سیاست درجهت مشغول نمودن افکار عمومی‌ویروس را در جهتگیری جنگی و سیاسی معنادار و هدفمند کردند اما امروز باید بیاندیشند که اگر بار دیگر سیاست‌های غلط قبلی را دنبال کنند جامعه جهانی را در برابر بحران‌هایی قرار می‌دهند که می‌تواند زیست جهانی متفاوت موجود در افکار عمومی‌را کاملا تغییر دهد و به تبع ایجاد یک فضای معنادار و هدفمند در ارتباط با تهدید دولت‌ها را از سوی ملت‌ها به دنبال داشته باشد. از این رو اکنون دولت‌های پیشرو در جهان با پیش بینی این فضای محتمل در آینده نزدیک در دوران پسا کرونا به مسائل بهداشت و درمان با دقت می‌نگرند و هرگونه موفقیتی در این حوزه در ابعاد جهانی بر بازار اقتصاد و بورس نیز نشان از اهمیت فعالیت‌ها در این بخش است. در همین راستا است که انتشار یک خبر در آمریکا در جهت تولید دارو و با توجه به تاییده‌هایی که از منابع مختلف بدست آورد به سرعت توانست بازار سهام را به شکل معناداری تکان دهد. تطبیق تاثیر این خبر با خبر توافق اوپک برای کاهش تولید نفت حائز نکته قابل تحملی است که اقتصاد جهانی به تصمیم اوپک که سازمانی با بیش از 60 سال قدمت است واکنشی نشان نداد اما اولین گمانه زنی درباره داروی کرونا توانست روی بازار سهان تاثیر قابل تاملی داشته باشد. به همین دلیل کشورهای مختلف با درک این اهمیت در رقابتی برای تولید داروی کرونا قرار گرفته اند.