روند گسترش کرونا کاهش یافته است

آرمان ملي: رئيس‌جمهور با اشاره به‌دستورالعمل‌هاي بهداشتي،‌ گفت: کماکان از ملت عزيز و شريف مي‌خواهم به‌اين اصول پايبند بوده و نسبت به‌رعايت توصيه‌هاي بهداشتي توجه داشته باشند. حسن روحاني در جلسه با روساي کميته‌هاي اجتماعي، امنيتي، آموزشي، اداري، بهداشتي، آموزش عالي، پشتيباني، اصناف و اقتصادي ستاد ملي مقابله با کرونا با بيان اينکه، ارزيابي‌هاي دستگاه‌هاي مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان از اجراي يک هفته‌اي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در استان‌ها حکايت از همراهي و همکاري نسبتا رضايت‌بخش مردم دارد، اظهارکرد: همکاري مردم با اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند موجب کاهش روند گسترش بيماري در برخي‌ استان‌ها و ايجاد روند ثابت در ديگر استان‌ها شده است. رئيس‌جمهور افزود: اين وضعيت براساس برآورد دستگاه‌ها و کميته‌هاي ستاد ملي مقابله با کرونا حاصل همراهي و رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي توسط صاحبان کسب‌وکارها و کسبه در هفته گذشته بوده و البته براساس آمار ذکر شده بخش قابل‌ملاحظه‌اي از مردم ضمن رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي به‌شکل مطلوبي به‌شعار «در خانه بمانيم» متعهد بوده و جز براي امور ضروري از خانه خارج نشدند.
احتمال بازگشايي
روحاني افزود: کماکان از ملت عزيز و شريف مي‌خواهم به اين اصول پايبند بوده و نسبت به‌رعايت توصيه‌هاي بهداشتي توجه داشته باشند. رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند براساس اين برآوردها در گام بعدي شرايط مدنظر براي بازفعاليت کسب‌وکارهاي با ريسک متوسط را براي تصويب به‌ستاد ملي مقابله با کرونا ارائه کنند. روحاني ادامه داد: در اين راستا، مقررشده وزارت بهداشت و درمان با همکاري کميته امنيتي و اجتماعي ستاد ملي مقابله با کرونا شرايط شروع به‌کار کسب‌و‌کارهاي با ريسک متوسط را بررسي و آن را به‌ستاد ملي ارائه کنند. رئيس‌جمهور اظهارکرد: کميته اطلاع‌رساني و تبليغات ستاد ملي مقابله با کرونا بايد با هماهنگي‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي که براي رسانه‌هاي کشور، فضاي مجازي و صداوسيما تعريف مي‌کنند. با اطلاع‌رساني، آموزش و اقناع مردم نسبت به‌رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغ‌شده براي کسب‌وکارهايي که فعاليت خود را شروع کرده‌اند، اقدام موثر داشته باشند. وزارت بهداشت و درمان با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد در کنار آموزش و اقناع مردم نظارت و کنترل دقيقي نسبت به‌رعايت ضوابط و اصول بهداشتي داشته باشد.
فاصله‌گذاري هوشمند


رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به‌اينکه بازگشايي مراکز آموزشي طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا بستگي به‌شرايط و وضعيت کنترلي کرونا در هفته‌هاي آتي دارد، گفت: بنابراين وزارت بهداشت و درمان مي‌بايست با همکاري کميته آموزشي و کميته امنيتي اجتماعي با تطبيق معيارهاي تعريف‌شده دراين‌خصوص پيشنهاد خود را ارائه کند. روحاني افزود: وزارت بهداشت و درمان همچنين ماموريت دارد براساس معيارهاي تعريف‌شده و پذيرفته‌شده جهاني استان‌ها و شهرهاي کشور را نسبت به‌شرايط شيوع بيماري در سه وضعيت مشخص تقسيم‌بندي کرده و در هفته‌هاي آتي پروتکل‌هاي مرتبط با آنها که با معيارهاي مشخص تعريف شده‌اند را اجرا کنند. رئيس‌جمهور اظهارداشت: در جلسه قبلي روساي کميته‌هاي ستاد ملي مقابله با کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري ماموريت داده شد تا با همکاري و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان نسبت به‌‌ساخت‌وتوليد برنامه، نرم‌افزار و کيت‌هاي جديد براي مشخص شدن افرادي که داراي مصونيت هستند بررسي سريع داشته و اقدام کنند؛ براين‌اساس با استفاده از آن و شناسايي بهبود يافتگان و درمان شدگان مي‌توانيم در زمينه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند اجتماعي به‌مردم کمک کنيم. وي با بيان اينکه بايد در زمينه رفت‌وآمد ايرانيان خارج از کشور يا اتباع بيگانه که سفر آنها ضروري است پروتکل‌هاي دقيق تعريف شود، افزود: وزارت بهداشت و درمان با همکاري وزارت امور خارجه و راه و شهرسازي ماموريت دارند تا دستورالعمل‌هاي دقيق را در اين راستا تدوين و پس از تصويب در ستاد ملي مقابله با کرونا نسبت به‌اطلاع‌رساني آن اقدام کنند، تا براساس آن رفت و آمدهاي ضروري که غالبا مرتبط با تبادلات تجاري با ساير کشورها و همسايگان يا بازگشت ايرانيان بوده و براي کساني است که ناگزير از سفر به‌ايران هستند انجام شود و بتواند شرايط را با رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي براي سفر به‌ا‌يران مهيا کند.