فکری به حال پساکرونا بکنیم

کرونا ويروسي که قرائن و شواهد نشان مي‌دهد، مبدع آن آمريکايي‌ها بودند و بين دعواي آمريکا و چين و اتفاقاتي که در سطح بين‌المللي در ابعاد اقتصادي رخ داد، شيوع پيدا کرده، آرام آرام فراگير شده تا امروز که دنيا را در بهت و حيرت فرو برده و آثار مخربي در بخش اقتصادي به همراه داشته و مهمتر از آن تبديل به تهديدي براي سلامتي و جان انسان‌ها شده است. در اين ميان هر کشوري که بتواند در مبارزه با اين ويروس از خود درايت و هوشمندي نشان دهد تا سلامتي جامعه را حفظ کند، مي‌تواند کمترين آسيب را رقم بزند. بعضي کشورها معتقدند اين ويروس به صورت گله‌اي با مردم برخورد کند؛ به اين معنا که گروهي از مردم جان خود را از دست مي‌دهند و استدلال مي‌کنند اين اتفاق مي‌تواند در جهت کاهش ويروس کرونا تاثيرگذار باشد. در مقابل بعضي ديگر به قرنطينه کامل و همکاري مردم معتقدند. خوب است دولت شنونده صحبت کارشناسان باشد و چگونگي مواجهه با کرونا را از منظر آنها مدنظر قرار دهد تا بهترين تصميم گرفته شود. نکته مهمي که وجود دارد جان و سلامتي مردم است که بايد در اولويت قرار گيرد. واقعيت اين است که پساکرونا تحول اقتصادي، اجتماعي و قطعا تحول انساني در جهان ايجاد خواهد کرد. بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشيم که کرونا موضوع ساده‌اي نيست و بايد آن را خيلي جدي بگيريم و در عين حال مسئولان امر در بخش اقتصادي و توليد و خدمات سازمان‌دهي منطقي داشته باشند. حال دولت بايد درنظر داشته باشد که به دليل تورم و گراني و افزايش قيمت لوازم‌ بهداشتي، تامين ماسک و دستکش و مواد ضدعفوني‌کننده براي اقشار آسيب‌پذير بسيار مشکل است. هرچند همين يک ميليون تومان را هم نمي‌توانيم ناديده بگيريم. به گفته مسئولان بانک مرکزي يک ميليارد و 600 ميليون دلار از پول ايران آزاد شده که نيازمند برنامه مدوني در پساکروناست. خوب است که دولت براي يک‌بار هم شده در بخش اقتصادي شفاف‌سازي کند تا مردم از تدبيري که دولت در اين بحران انديشيده، باخبر شود. تدبيري که بتوانند چرخ‌هاي کشور را فعال‌تر کنند تا رونق توليدي که مدنظر مقام معظم رهبري است، محقق شود. نکته آخر اينکه بپذيريم جان انسان‌ها در اولويت اول است و مسائل اقتصادي جزو اولويت‌هايي است که پشت سر جان انسان قرار مي‌گيرد. نمي‌توانيم جان انسان‌ها را فداي مسائل اقتصادي کنيم. به نظر مي‌رسد موضوع پساکرونا بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد، چراکه در پساکرونا با بحران‌ها و موضوعات متنوعي در دنيا و حتي در داخل مواجه خواهيم شد که بايد از الان انديشيده شود و يکسري مسائل را با بهره‌گيري از سازوکارهاي صاحبنظران در عرصه‌هاي مختلف جمع‌بندي مناسب کرد.