آستانه آتی چگونه خواهد بود؟

شعیب بهمن‪-‬ قرار بود نشست سران آستانه به میزبانی ایران در تهران برگزار شود، اما برگزاری این نشست به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی به تعویق افتاد. به هر حال این نشست همچنان در دستور کار قرار دارد و دیدیم که سفر ظریف به دمشق هم بی ارتباط با نشست آتی آستانه نبود .
بی تردید به دلیل شرایط فعلی و روابطی که در ادلب وجود دارد ، تنش‌ها و زد و خوردهایی که در چند ماه اخیر بین طرف‌های درگیر در منطقه صورت گرفته است، نشست آینده نشست مهمی خواهد بود،
تنش‌هایی که تا مرز جنگ نظامی
نه فقط میان ترکیه و سوریه بلکه بین روسیه و ترکیه هم پیش رفت .البته پس از این تنش ها، توافق تقریبا


نیم بندی میان روسیه و ترکیه امضا شد که در اجرا با مشکلات و چالش های زیادی روبه رو است .
کما اینکه بسیاری از توافقات با حملات مستقیم و غیر مستقیم گروهای تروریسی روبه روشده و کشورها نمی توانند این توافق را پیش ببرند.
پیشروی های ارتش سوریه دراین مدت متوقف نشده است ، آزاد سازی جاده ام4 در دستور کار سوریه قرار دارد که به نوعی جاده راهبردی پایتخت اقتصادی این کشور است. به صورت کلی در حال حاضر شرایط نسبت به نشست های پیشینی که تحت عنوان نشست آستانه بوده تغییر کرده است . سوریه از موقعیت بسیار بهتری برخوردار شده است این در حالی است که ترکیه احساس ضعف بیشتری می کند و در ادلب در یک تنگنا قرار گرفته است. تنگنایی که هر آن ممکن است با توجه به توافق شکننده ای که با روس ها انجام دادند دوباره سبب بحران و تنش آفرینی و نبرد نظامی شود تا مجدددا هم ترکیه و هم نیروهای مقاومت ارتش سوریه را در ادلب دچار چالش های بسیار عجیبی کند. اما به صورت کلی باید گفت در حال حاضر دولت سوریه و مجموعه نیروهای مقاومت نسبت به ترکیه دست برتر را
دارند ولی بی تردید برای پایان
تنش آفرینی در ادلب نیاز به یک توافق کلیدی است ونشست آتی آستانه چاره ای جز این
ندارد .