ثبت نام اینترنتی وام بازنشستگان کشوری آغاز شد

ثبت نام اینترنتی وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند به مدت یک ماه از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی با توجه به شرایط و ضوابط درج شده در سامانه
ثبت نام، و با ورود "شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی و شماره حساب حقوقی"، اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود کنند.
پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز خواهد شد.
مبلغ وام ۷ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه چهار درصد است.


متقاضیان می‌توانند از لینک تعیین شده در سایت صندوق بازنشستگی کشوری نسبت
به ثبت نام اقدام کنند.