تسويه حساب احمدي نژادي‌ها با صداوسيما

آرمان ملي- حميد شجاعي: بسياري از کارشناسان رسانه بر اين باورند که عصر رسانه‌هايي با مختصات و کارکردهاي صداوسيما به پايان رسيده و در جهاني که فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي حرف اول را مي‌زنند و شبکه‌هاي تلويزيوني مدام خود را روزآمد مي‌کنند، نبايد انتظار داشت که صداوسيما مخاطب چنداني داشته باشد. شايد يکي از اين عوامل نبود‌شفافيت در عملکردها و هزينه‌هاست که ابهامات زيادي را در جامعه به‌وجود مي‌آورد. اينکه صداوسيما براي جذب مخاطب به سوي سلبريتي‌ها رفته و با هزينه‌‌کردي آنها را تحت‌عنوان مسابقه يا سريال‌هاي تلويزيوني در چشمان مخاطبان جعبه جادويي مي‌کشاند باعث شده اين بحث شفافيت به مطالبه‌اي جدي تبديل شود و حتي کمپيني در اين راستا به راه بيندازند. جالب اينکه امروز نه جريان منتقد و مخالف صداوسيما بلکه جريان موافق به روند‌هاي موجود اعتراض مي‌کند. وحيد يامين‌پور فعال رسانه‌اي اصولگرا در اين باره مي‌گويد: «روند صداوسيما در چند سال اخير روند باج دادن به سلبريتي‌ها، خريدن اعتبار براي خود از طريق باج دادن به سلبريتي‌ها و روند خرج کردن بيت‌المال براي خريدن اعتبار بوده است.»
کمپين شفافيت
شفافيت امري است که بسيار از سوي مقامات، مسئولان، کارشناسان و... بدان اشاره و از اعمال آن استقبال شده است. اساسا اين امر که عملکرد هر نهادي فارغ از نوع، نحوه عملکرد و هزينه‌ها بايد به صورت شفاف عرضه شود موضوعي است که همگان بدان اذعان دارند. اين در حالي است که با وجود تاکيدات بسيار در برخي نهادها و دستگاه‌ها کمتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود. يکي از اين نهادها را مي‌توان سازمان صداوسيما دانست که با وجود هزينه‌هاي مختلفي که در آن صورت مي‌گيرد اما به روايت برخي مطلعين شاهد شفافيتي در خصوص اين هزينه‌کردها نيستيم. با اين حال چندي است که کمپيني با نام «شفافيت در صداوسيما» به راه افتاده که مطالبه آن شفافيت در قراردادها و رقم‌هاي پرداختي و هزينه‌اي است. به قرائت عده‌اي طي مقاطع مختلف ريخت و پاش‌هاي بسياري در صداوسيما صورت گرفته و محمد سرافراز، که در مقطعي رياست اين سازمان را بر عهده داشته است، مانع اين ريخت و پاش‌ها شده و حتي برخي شبکه‌هاي زيان‌ده را نيز تعطيل کرده است. اما پس از کنار رفتن وي علي‌ عسگري شبکه‌هاي ورشکسته را دوباره احيا و از محمدرضا گلزار تا سام درخشاني را به استخدام درآورده است. اين مساله جايي جالب‌تر مي‌شود که علي عليزاده تحليلگر سياست خارجي و اصولگراي لندن‌نشين چندي پيش در خصوص اين مساله در توئيتر خود نوشت: «رضا رشيدپور براي تهيه هر اپيزود «حالا خورشيد» 40 ميليون گرفت. نيمي دستمزد شخصي‌اش بود. ماهي 433 ميليون درآمد. دو شب يلداي 98 هم 500 ميليون. جناب رشيدپور! چقدر از چند ميليارد دستمزدي را که علي‌عسگري از جيب فقرا به شما داد حاضريد به فقرايي که به خاطر کرونا در معرض گرسنگي و مرگ‌اند برگردانيد؟» رشيد‌پور نيز در پاسخ اظهارات عليزاده را اتهام‌افکني و حمله به آبروي افراد دانست و از وي خواست مدارک خود را منتشر کند. عليزاده در جواب اظهار داشت: «خودتان بهتر از من مي‌دانيد در صداوسيماي آقاي علي‌ عسگري براي هيچ دستمزدي هيچ‌گونه سندي صادر نمي‌شود و مي‌دانيد هدف اين سند صادر نکردن، ايجاد همين ابهام و اجازه مانور براي بچه‌زرنگ‌بازي و سفسطه است.» آنچه مشخص است در سازمان عريض و طويل صداوسيما که به قرائت کارشناسان رسانه با افت مخاطب بسياري بالايي روبه‌رو شده و عملا قافيه را به شبکه‌هاي اجتماعي باخته ابهامات مختلفي وجود دارد و هر از چندي که چنين مسائلي رخ مي‌دهد بخشي از اين زواياي پنهان آشکار مي‌شود. در نتيجه همين امر است که لزوم شفافيت در چنين دستگاهي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. بايد ديد اساسا مسئولان اين سازمان عزمي براي ورود به اين مساله خواهند داشت يا مراتب به همين‌گونه پيش خواهد رفت.
حمله تند به صداوسيما


دعواي ميان برخي اصولگرايان ارزشي با سلبريتي‌ها در جهت شفافيت يکشنبه شب وارد فاز جديدي شد؛ جايي که وحيد يامين‌پور فعال رسانه‌اي اصولگرا و مجري شبکه افق در پخش زنده اينستاگرامي با خبرگزاري فارس به طرز عجيبي به يکسري روندها و قرار‌دادها در صداوسيما حمله کرد. وي اظهارداشت: روند صداوسيما در چند سال اخير باج دادن به سلبريتي‌ها، خريدن اعتبار براي خود از طريق باج دادن به سلبريتي‌ها و خرج کردن بيت‌المال براي خريدن اعتبار بوده است. اين فعال رسانه‌اي گفت: من از سال 81 در صداوسيما بودم و آنجا انتصابي دارم و همچنان عضو شوراي انديشه‌ورز يک شبکه تلويزيوني هستم. خيلي عجيب است که وقتي تلويزيون احساس مي‌کند در رقابت با شبکه‌هاي ماهواره‌اي و اجتماعي قرار گرفته از پولش براي خريدن مخاطب و اعتبار هزينه مي‌کند. وي ادامه داد: صداوسيما چه اقداماتي براي شفاف کردن فعاليت‌ها و قراردادهاي عجيبي، که از آن خبر دارم، انجام داده است؟ يامين‌پور با اشاره به مسابقه متوقف شده برنده‌باش و مجري آن محمدرضا گلزار بيان کرد: فقط در شبکه 3 سيما براي اجراي يک سلبريتي براي يک شب برنامه 80 ميليون تومان دستمزد پرداخت شده و تا زماني که صداي يک مرجع تقليد بلند نشد آن برنامه تعطيل نشد. چرا ما بايد بيرون گود بنشينيم و ببينيم که صداوسيما براي خريدن اعتبار خودش ميلياردها تومان خرج سلبيريتي‌ها مي‌کند. وي تصريح کرد: نکته اين است که اگر صداسيما مثل محجورها عمل مي‌کند بايد برايش قيم گذاشت.