لزوم برخورد قانونی با جوجه‌کُش‌ها

ماجراي معدوم‌سازي جوجه‌هاي يک‌روزه طي چند وقت گذشته بازتاب‌هاي بسياري داشته است؛ چنانکه رئيس قوه قضائيه آيت‌ا... رئيسي نيز صراحتا اعلام کرده‌اند که اين مساله از لحاظ قانوني، اخلاقي و شرعي خلاف است. البته ظاهرا اين عمل قبلا نيز صورت مي‌پذيرفته و تازه بر‌ملا شده است اما به هر حال اين جنايتي که اين افراد با اين جوجه‌ها انجام داده‌اند از نظر اخلاقي و انساني واقعا آزار‌دهنده است. ممکن است که بگوييم آنچنان قوانيني در مورد حيوان‌آزاري نداريم؛ اما اکنون احساسات مردم جريحه‌دار شده است. در کشورهاي توسعه‌يافته اگر حرکتي موجب تحريک اعصاب جامعه، نگراني يا جريحه‌دار شدن افکار عمومي ‌شود از مسببان آن خسارت معنوي مي‌گيرند. اما در اينجا ميليون‌ها ايراني صحنه معدوم شدن جوجه‌هاي يک‌روزه را ديده‌اند، بنابراين حداقل برخورد با افرادي که دست به چنيني کاري زده‌اند محاکمه آنهاست. هر چند گفته مي‌شود آنها که فيلم را پخش کرده‌اند نيز شريک اين واقعه هستند اما حداقل از باب جريحه‌دار کردن افکار عمومي بايد با مسببان اين امر برخورد قانوني شود. به اين سادگي نيست که در اين شرايط کرونا که همه از لحاظ روحي و رواني نگران هستند و آرامش لازم را ندارند يکدفعه چنين چيزي بروز کرده و افکار عمومي را جريحه‌دار کند. آنهايي که موجب رقم خوردن چنين اتفاق ناگواري بوده‌اند بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند و قطعا راهکارهايي هم در اين ارتباط وجود دارد. وقتي رئيس قوه قضائيه به‌عنوان بالاترين مرجع قضايي اين مساله را خلاف قانون مي‌داند طبيعتا بايد مطابق موارد خلاف قانون با آن رفتار شود. چگونه مي‌شود با احساسات ميليون‌ها نفر بازي کرد و بعد توجيه شود که بحث تعديل، مسائل اقتصادي و... در ميان بوده است. به‌نظر مي‌رسد بايد جدي با اين قضيه برخورد شود. البته در اين باره نکات زيادي از قبيل اينکه اين تعداد جوجه يک‌روزه، اضافه بوده، گفته‌اند. پرسش اين است که اگر اضافه بوده، چرا توليد مي‌کنيد و اگر اضافه بوده است براي پرورش به روستاييان يا بين نيازمندان توزيع مي‌شد. اما اين روش بسيار غير‌انساني و غير‌اخلاقي است. به هر صورت اين مساله به لحاظ ابعاد حقوقي قابل‌پيگيري است. از طرفي مخالفان برخورد با مسببان اين قضيه معتقدند بايد اين اتفاق مي‌افتاد و قبلا نيز روال به همين صورت بوده و... . اما هيچ‌کدام از اين بهانه‌ها پذيرفته نيست. کما اينکه شنيده‌ام يکي از پرورش‌دهندگان جوجه يک‌روزه هزاران جوجه‌اش تلف شده و تعدادي از آنها را براي دريافت تسهيلات به جهاد کشاورزي استان مربوطه برده است. به‌نظر مي‌رسد وقتي شخص رئيس قوه و حتي رئيس‌جمهور وارد قضيه مي‌شوند قطعا بايد اين موضوع بررسي شود که چه کساني اين عمل را انجام داده‌اند و در کنار آن نيز بررسي کنند که مشکلات اينها چيست و چرا اين‌کار را انجام مي‌دهند و برنامه‌ريزي شود که ديگر شاهد چنين اتفاقاتي، که احساسات جامعه را جريحه‌دار مي‌کند، نباشيم.