اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال ابلاغ شد

اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌ کشور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت،  هیات وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را تصویب کرد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید یک سبد مشخص از سهام، مطابق موارد اعلام شده در امیدنامه صندوق و نگهداری دارایی‌ها در طول فعالیت صندوق است.
موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. جزئیات دارایی‌های صندوق در امیدنامه ذکر شده است. موضوع فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری همان صندوق می‌باشد.