رمزگشایی از قیمت منفی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از طرفی در طرف تقاضا در بازار فیوچر (آتی) هم هیچ انگیزه‌ای برای دریافت نفت وجود ندارد، چون همه ذخایر موجود پر شده‌است و از طرفی در بازار نفت نیز تقاضایی برای خرید نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی وجود ندارد. در نتیجه طرف تقاضا نیز اگر اقدام به خرید کند، این نفت روی دستش می‌ماند و مجبور است هزینه‌های انتقال و ذخیره‌سازی را نیز از جیب بپردازد. اکنون با شرایطی مواجه هستیم که تولیدکنندگان به هر نحوی می‌خواهند نفت خود را تولید کرده و از طرفی متقاضیان نیز نمی‌خواهند نفت را دریافت کنند. به همین دلیل در شرایط عرضه و تقاضای فعلی، قیمت به نفع طرف تقاضا حرکت کند و حتی منفی شده‌است. اما معنای قیمت منفی چیست؟ به این معنا است که تولیدکننده نفت حاضر است، نه تنها نفت تولیدی خود را به صورت رایگان و با قیمت صفر دلار در اختیار طرف تقاضا قرار دهد، بلکه حتی حاضر است هزینه‌های مربوط به انتقال و ذخیره‌سازی طرف تقاضا را نیز به ازای هر بشکه از جیب خود پرداخت کند که این مبلغی که طرف عرضه پرداخت می‌کند در قالب قیمت منفی نفت خودش را نشان داده است. برای تولید نفت یک هزینه سرمایه‌ای وجود دارد و یک هزینه عملیاتی. قیمت فعلی نفت نمی‌تواند هزینه‌های عملیاتی را پوشش دهد و در نتیجه تولیدکنندگان ضرر می‌کنند، اما در صورت توقف تولید هزینه‌های سرمایه‌ای نیز به خسارت تولیدکنندگان اضافه می‌شود. از طرفی طبق قوانین ایالات متحده در صورت توقف تولید نفت، تولیدکنندگان با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد در نتیجه طبق محاسباتی که به وجود آمده، فروش نفت با قیمت منفی زیان کمتری نسبت به توقف تولید نفت برای آن‌ها دارد؛ بنابراین شاهد قیمت‌های منفی در بازار نفت بودیم.